Zygmunt Solorz, jako większościowy akcjonariusz CPS (CYFRPLSAT), kontrolujący 65,97% łącznej liczby głosów, zaproponował zmianę polityki dywidendowej spółki. Zgodnie z propozycją, Cyfrowy Polsat miałby przez najbliższe trzy lata wypłacać akcjonariuszom dywidendę w łącznej wysokości co najmniej około 1,8 mld zł. Przekłada się to na ok. 0,93 zł dywidendy na akcję przez trzy kolejne lata.

„W opinii pana Zygmunta Solorza Grupa Cyfrowy Polsat, która była budowana przez szereg lat wspólnym wysiłkiem i przy istotnym wsparciu akcjonariuszy mniejszościowych, posiada dzisiaj solidne fundamenty w postaci zdrowych aktywów i powtarzalnych strumieni finansowych. Jednocześnie budowane przez wiele lat bardzo dobre relacje z bankami i obligatariuszami Cyfrowego Polsatu dają Spółce dostęp do finansowania jej dalszego rozwoju. Ponadto pan Zygmunt Solorz poinformował, że otrzymywał niejednokrotnie sygnały przekazywane przez mniejszościowych akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu odnośnie kwestii podziału zysków Spółki, który od czasu przejęcia w 2014 roku spółki Polkomtel kształtował się na relatywnie niskim poziomie. Według pana Zygmunta Solorza, dywidenda oparta o takie założenia będzie zdrowym kompromisem pomiędzy zapewnieniem godziwego i powtarzalnego wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki a dalszym jej oddłużaniem.” – czytamy w komunikacie

Zarząd podał, że dokona przeglądu planów spółki oraz jej możliwości alokacji zasobów gotówkowych pod kątem wypłaty dywidendy zgodnie z przedstawioną propozycją i oceni czy nowa polityka dywidendowa nie zaburzy koncepcji rozwoju firmy. Szacuje, iż proces weryfikacji zakończy się w marcu 2019 roku.

Więcej informacji na temat dywidend Cyfrowego Polsatu znajduje się na dywidendowym profilu spółki.