Według stanu na dzień 31.01. 2019 r. aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKH (SKARBIEC) były równe 4 433,3 mln zł. Na koniec grudnia 2018 r. było to 4 432,4 mln zł.

Na powyższą sumę składały się 1 657,4 mln zł w ramach funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych oraz 2 290,1 mln zł zgromadzone w funduszach pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych.

„Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte)” odpowiadały za łącznie 3 947,4 mln zł zarządzanych aktywów.

Fundusze dedykowane odpowiadały za 374,6 mln zł, natomiast portfele instrumentów finansowych 111,3 mln zł.

Na koniec stycznia 2019 r. Skarbiec TFI zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.