Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Legimi pokazuje słabsze od zapowiadanych wyniki za 2018 r. i ścina prognozy na kolejne lata

Udostępnij

Zarząd Legimi przedstawił wybrane, szacunkowe dane finansowe za 2018 r. Przychody ze sprzedaży netto spółki wyniosły w ubiegłym roku 11,13 mln zł przy kosztach działalności operacyjnej równych 9,9 mln zł. Przełożyło się to na EBITDA w wysokości 1,47 mln zł i zysk netto równy 0,55 mln zł.

Z wyjątkiem przychodów, które były o 2% wyższe od prognoz, pozostałe wyniki okazały się znacznie niższe w stosunku do przedstawionych w maju szacunków. Wypracowane EBITDA i zysk netto były niższe od prognozowanych danych o odpowiednio 59% i 76%.

„Na szacunkowy wynik netto w 2018 r. wpływ miały przede wszystkim wyższe o 19% od prognozowanych koszty działalności operacyjnej, a na które składały się przede wszystkim koszty pozyskania licencji na e-booki i audiobooki. Koszty te były ukształtowane w dużej mierze przez znaczące, skokowe zwiększenie dostępnych dla użytkowników treści. Ponadto Emitent nie doszacował, odpowiednio do tempa wzrostu użytkowników, kosztów płatności elektronicznych oraz wyraźnie zwiększonych kosztów przesyłu danych, które były następstwem bardzo dynamicznego wzrostu ruchu na platformie Legimi.” – czytamy w komunikacie

Zarząd spółki przyjął także uchwałę aktualizującą prognozę finansową na lata 2019-2020.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+