• Spółka OTS (OTLOG) przyjęła warunki restrukturyzacji finansowej, który został uzgodniony z jej kluczowymi wierzycielami finansowymi. >>>
  • Przychody Legimi wyniosły w 2018 r. 11,13 mln zł przy kosztach działalności operacyjnej równych 9,9 mln zł. Przełożyło się to na EBITDA w wysokości 1,47 mln zł i zysk netto równy 0,55 mln zł. Spółka zaktualizowała także prognozy finansowe na lata 2019 i 2020 r. >>>
  • TLS (TELESTR) odnotowała w IV kwartale 2018 r. 2,7 mln zł zysku netto, w porównaniu do 1,4 mln zł osiągniętych w ostatnim kwartale 2017 i o niemal 8% więcej w stosunku do poprzedniego kwartału. >>>
  • YAN (NEPTIS) osiągnął w IV kwartale 2018 r. przychody w wysokości 5,412 mln zł, o niemal 11% mniej iż w ostatnim kwartale 2017 r. Zysk operacyjny spółki spadł w tym okresie o 34% r/r do 0,48 mln zł, a zysk netto był niższy o 52% r/r i osiągnął poziom 0,3 mln zł. >>>
  • W IV kwartale 2018 r. M4B wypracowała przychody w wysokości 15,48 mln zł, o 94% wyższe niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł w tym okresie ponad dwukrotnie do 3,51 mln zł, a wynik netto był równy 2,77 mln zł, w porównaniu do 1,48 mln zł odnotowanych w IV kwartale 2017 r. >>>
  • Wstępne jednostkowe przychody ze sprzedaży IPX (IMPEXMET) był w 2018 r. równe 1 230,6 mln zł w porównaniu do 1 140,4 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
  • TPE (TAURONPE) poinformował o zakończeniu analiz testów na utratę wartości aktywów w grupie. Jak podano, nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 466,5 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 377,9 mln zł. >>>
  • Na najbliższym WZA SNT (SYNEKTIK), 19.03.2019 r. akcjonariusze spółki zdecydują o zatrzymaniu zysku za 2018 r. w całości w spółce. >>>