Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Apator prognozuje osiągnięcie 72 – 75 mln zł zysku netto w 2019 r.

Udostępnij

Zarząd APT (APATOR) przedstawił prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2019. Spółka planuje wypracować 880 – 920 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 72 – 75 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

„Prognoza 2019 roku oparta jest na następujących, głównych założeniach:

  • główne wzrosty przychodów zakładane w segmencie Gaz oraz w linii opomiarowania energii elektrycznej w segmencie Energii Elektrycznej,
  • dalsza poprawa wyników w spółkach Apator Rector i Apator Elkomtech,
  • istotny wzrost nakładów inwestycyjnych r/r,
  • średnie kursy walutowe: 4,20 PLN/EUR, 3,60 PLN/USD, 4,80 PLN/GBP.” – czytamy w komunikacie

W 2018 r. spółka osiągneła 71,3 mln zł zysku netto wobec prognozowanych 65-70 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+