• EUR (EUROCASH) sfinalizowała transakcję nabycia 100% udziałów w spółce Partner prowadzącej 25 sklepów w ramach sieci franczyzowej Lewiatan. >>>
 • AMC (AMICA) pozostaje zainteresowana marką Fagor, negocjuje ostateczne warunki nabycia praw do marki. >>>
 • Sprzedaż CCC wyniosła w IV kwartale 2018 r. 1 603 mln zł, co oznacza wzrost o 25% r/r. Zysk brutto na sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wzrósł o 24%, do 818 mln zł. >>>
 • CPD (CELTIC) planuje skupić w celu umorzenia nie więcej niż 3 305 886 akcji spółki, stanowiących do 12,54% jej kapitału zakładowego. Zarząd ustalił cenę zakupu akcji na 13,01 zł. >>>
 • Spółka zależna BAH (BAHOLDING), BA Car Rental chce rozszerzenia współpracy z Surprice o wynajem samochodów na terenie Czech. >>>
 • W 2018 r. PKO (PKOBP) zwiększył zysk netto o ponad 20%, a aktywa banku wzrosły o ponad 9%. >>>
 • Spadek przychodów spółki zależnej #Medg może wynosić ok. 8,4 mln USD rocznie. Ma być to związane ze zmianą stawek refundacyjnych stosowanych do rozliczeń z klientami części ubezpieczycieli korzystających z usług spółki. >>>
 • Zarząd ALI (ALTUSTFI) rekomenduje, aby zysk netto za rok 2018 w wysokości 39,9 mln zł został w całości zatrzymany w spółce i zasilił kapitały rezerwowy i zapasowy. >>>
 • Zarząd GPW wydał oświadczenie związane z roczną rewizją portfeli najważniejszych indeksów. Nowym uczestnikiem indeksów mWIG40 i mWIG40TR zostanie GTN (GETIN), a nie jak wcześniej podano TEN (TSGAMES)>>>
 • LVC (LIVECHAT) miał 1 marca 2019 r. 26 379 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat. Uwzględniając odejścia, liczba klientów spółki wzrosła więc w lutym o 165. >>>
 • Wartości aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na dzień 28 lutego 2019 r. była równa 2 550,2 mln zł. >>>
 • W 2018 r. przychody ze sprzedaży CMR (COMARCH) wyniosły 1,36 mld złotych, o 21,3%, więcej niż w 2017 r. Zysk operacyjny był równy 112 mln złotych, czyli o 91,8% więcej niż rok wcześniej. >>>
 • BKM (PBKM) i CelluGen Biotech Pty Ltd podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy biznesowej. >>>
 • Lendi, spółka należąca do MZN (MORIZON), rozwija stacjonarną sieć sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych i firmowych działających w modelu franczyzowym. Otworzyła właśnie dziesiątą placówkę. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były w lutym 2019 r. równe 14 505 tys. zł, o 8,2% więcej r/r. >>>
 • Zarząd BAH (BAHOLDING) poinformował, że w lutym 2019 r. sprzedaż samochodów importera wyniosła 380 szt. (+51% r/r). >>>