Zarząd BHW (HANDLOWY) podjął uchwałę w sprawie proponowanego podziału zysku za 2018. Rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,74 zł na akcję. Do akcjonariuszy trafiłoby 488 666 904 zł czyli około 75% jednostkowego zysku netto Banku Handlowego za 2018 r. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, oznacza to dywidendę o stopie około 5,5%.

Zgodnie z propozycją zarządu dzień dywidendy przypadałby na 13 czerwca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 czerwca 2019 roku.

„Powyższa propozycja jest zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. co najmniej 25% zysku wypracowanego w 2018 roku, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr. 6/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku.” – czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Banku Handlowego trafiła dywidenda równa 4,11 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.