Przychody Grupy NEUCA w 2018 r. wzrosły o 4% do 7,75 mld zł. Jednocześnie Grupa utrzymała mocną pozycję rynkową, osiągając 28,5% udziałów w rynku hurtu aptecznego. W segmencie aptek niezależnych udziały NEU (NEUCA) sięgnęły blisko 31,5%. Duży wpływ na jakość współpracy z farmaceutami mają programy apteczne i rynkowe aktywności.  Na koniec grudnia 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5700 aptek (59% aptek niezależnych w kraju). Łącznie ponad 1970 aptek (w tym 852 z Partner+) korzysta z zaawansowanych programów NEUCA. Apteki w programach Partner+, IPRA i Zysk+ stanowią już 20% aptek niezależnych w Polsce.

Zacieśniająca się współpraca Grupy z niezależnymi farmaceutami pozwala jej umacniać pozycję w branży, która jest fundamentem dla wzrostu zysków. NEUCA w 2018 r. wypracowała 98,3 mln zł zysku netto, czyli o 4% więcej niż przed rokiem. Po oczyszczeniu wyniku o zdarzenia jednorazowe Grupa zarobiła 98,1 mln zł w 2018 r. W segmencie produktów własnych NEUCA miała 26,7 mln zł zysku netto w całym 2018 r., czyli o 19% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Sprzedaż produktów własnych do aptek wzrosła w 2018 r. o 16% r/r do prawie 138 mln zł. NEUCA zwiększa skalę działalności w biznesach skierowanych do pacjenta. Łącznie przychodnie, badania kliniczne oraz telemedycyna zwiększyły w 2018 r. przychody o 37% r/r do ponad 126 mln zł. W ubiegłym roku biznesy pacjenckie osiągnęły pozytywny wynik. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 9,7 mln zł wobec blisko 0,1 mln zł straty w 2017 r.

NEUCA dzięki zwiększającym się zyskom planuje wypłatę dywidendy za 2018 r. w wysokości 7,40 zł na akcję czyli o ponad 15% więcej niż przed rokiem (łącznie 33,5 mln zł).

Więcej szczegółów na temat dywidendy w NEU (NEUCA) znajduje się na profilu dywidendowym spółki