VTL (VISTAL) zawarł z AB "Kauno tiltai" umowę na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu w Szwecji.

Szacunkowa wartość umowy to 3 717 350,00 EUR netto.

„Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy” – dodano w komunikacie