Według przedstawionych wstępnych informacji dotyczących działalności w segmencie deweloperskim, DEK (DEKPOL) sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) w I kwartale 2019 r. 141 lokali wobec 223 lokali rok wcześniej.

Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym spółki wyniosła w okrsie styczeń - marzec 2019 r. 80 lokali. W analogicznym okresie 2018 r. ta wartość wyniosła 137 lokali.

Na koniec marca 2019 r. łączna liczba lokali do sprzedaży w ofercie spółki była równa 445.