Krzysztof Moska, akcjonariusz kontrolujący 6,74% ogólnej liczby głosów MAK (MAKARONPL), zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ spółki uchwały w sprawie skupu akcji własnych.

Zgodnie ze zgłoszonym projektem uchwały, zarząd spółki miałby zostać upoważniony do nabycia maksymalnie 1 850 014 akcji własnych po cenie od 6 zł do 8,52 zł za akcję.

W związku ze skupem, spółka miałaby utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 17 mln zł. Środki na ten cel miałby pochodzić z kapitału zapasowego spółki.