Konsorcjum MRB (MIRBUD) i Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Kobylarnia podpisało umowę z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie dotyczącą zaprojektowania i budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11).

Wartość umowy to 667 692 363,55 zł brutto, a termin zakończenia prac ustalono na 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oferta Mirbudu została także uznazna za najkorzystniejszą w przetargu dotyczącym rozbudowy stadionu w Łodzi: "Rozbudowa stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule «zaprojektuj i wybuduj»". Wartość oferty spółki wynosi 129 000 000,00 zł brutto.