PKN Orlen żąda obniżenia wynagrodzenia Elektrobudowy z tytułu realizacji umowy dotyczącej Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym PKN (PKNORLEN) w Płocku.

Wynagrodzenie ELB (ELBUDOWA) miałoby zostać obniżone do kwoty 132,4 mln zł oraz 22,6 mln EUR, czyli łącznie o kwotę ok. 15,9 mln zł.

Wynagrodzenie miałoby zostać obniżone w związku z „(…) z wystąpieniem w trakcie realizacji przedmiotu umowy wad fizycznych, polegających na wykonaniu robót zamiennych za zgodą Zamawiającego, w sposób odmienny od wskazanych w pierwotnej dokumentacji projektowej (…)” – czytamy w komunikacie

Elektobudowa przygotowała projekt porozumienia, który ma posłużyć do ostatecznego rozliczenia umowy i zawarcia ugody.