Podczas NWZ 28.06.2019 r. akcjonariusze RPC (ROPCZYCE) zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji. Emisja miałaby dotyczyć do 4 694 725 akcji zwykłych na okaziciela. Zgodnie z projektem uchwały cena emisyjna była by równa 2,5 zł.

"Motywem dla podjęcia uchwały przewidującej wskazaną wyżej regulację jest między innymi: 1) szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki; 2) skrócenie procedury zmierzającej do podwyższenia kapitału zakładowego; 3) obniżenie kosztów wynikających" - czytamy w projekcie uchwały