Wschodząca gwiazda

Na początek podwójna nowość, po raz pierwszy rekomendację otrzymała notowana na NewConnect spółka KBJ, a sam raport jest pierwszym opublikowanym przez analityków Prometeia Capital. Jednak najbardziej interesująca jest ustalona przez maklerów cena docelowa, 17,13 zł, czyli ponad 92% powyżej aktualnej wartości akcji tego warszawskiego wdrożeniowca SAP.

Zdaniem analityków aktualna wycena nie odzwierciedla wzrostu biznesu spółki oraz perspektyw jej dalszego rozwoju. Zaznaczają, że w ciągu ośmiu lat od debiutu, skala biznesu KBJ rosła średnio o 29% rocznie, a kapitalizacja wzrosła w tym okresie jedynie o 13,3%.

Zwracają też uwagę na bogate portfolio kontraktów o wartości niemal 130 mln zł, głównie z sektora publicznego (sądy, ministerstwa, spółki skarbu państwa). Skala bieżących kontraktów i intensyfikacja sprzedaży ma przełożyć się na ponad 30% wzrost przychodów w bieżącym roku i 44% w 2020 r. Natomiast zysk netto ma wzrosnąć do odpowiednio 0,4 mln zł i 3,9 mln zł.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Inną mniej oczywistą propozycją inwestycyjną (ale również z grona mniejszych spółek) może być WXF (WARIMPEX), którego akcje zostały wycenione przez zespół Vestor DM na 8,62, czyli ponad 51% więcej niż ich aktualna wartość.

"Oczekujemy silnego wzrostu EBITDA w 2019 r. (14,3 mln euro vs. 4,3 mln euro w 2018 r.), chociaż zwracamy uwagę, że wynik będzie wspierany przez sprzedaż nieruchomości w wysokości 6,7 mln euro. Biorąc pod uwagę pozytywne różnice kursowe z tyt. aprecjacji rubla (6 mln euro), prognozujemy wzrost zysku netto w 2019 r. do 14,7 mln euro (wobec 5,9 mln euro w 2018 r.)” – wyjaśniają w raporcie

Analitycy podkreślili też spore, bo 37% dyskonto do spółek porównawczych, z jakim aktualnie notowany jest Warimpex. Warto zaznaczyć jednak, że raport został przygotowany w ramach programu Equity Research Partner.

Skoro mowa o małych spółkach, nie mogło zabraknąć rekomendacji wydanej przez East Value Research. Analitycy tego biura widzą bowiem znaczy potencjał w akcjach XTP (XTPL) i podnieśli ich wycenę do 215,1 zł z 196,1 zł wcześniej.

W ich ocenie spółka ma szanse na podpisanie pierwszego komercyjnego kontrakt do III kwartału bieżącego roku, a break-even XTPL nastąpi w 2021 r.

Do tej pory inwestorzy mogą, zgodnie z szacunkami, oczekiwać że 2019 r. strata netto wyniesie 7 mln zł przy przychodach na poziomie 6,5 mln zł.

Wyższą cenę docelową otrzymały w maju także akcje TEN (TSGAMES). Autorami rekomendacji są maklerzy Haitong Bank, którzy ponieśli cenę za akcję tego producenta gier z 133 zł do 180,5 zł i niezmienne zalecają ich zakup. Analitycy oczekują też wyższych zysków spółki w 2019 i 2020 r., a swoje prognozy podnieśli o odpowiednio 34% i 20%.

"Głównym powodem podwyżki było zbyt konserwatywne podejście na rok 2019, szczególnie w świetle fantastycznych wyników Fishing Clash. Według danych SensorTower, w okresie marzec-kwiecień 2019 r. gra osiągnęła rekordowy wynik sprzedażowy w wysokości miliona dolarów na iTunes (wobec 0,8 mln USD w lutym br.) i 2 mln USD na Google Play (wobec miliona dolarów w lutym 2019 br.) w każdym z tych miesięcy" – napisano w raporcie

Według zaktualizowanej prognozy, analitycy szacują, że tegoroczny zysk netto Ten Square Games wzrośnie do 61,3 mln zł, czyli o 68% w porównaniu do ubiegłego roku.

 

Zgodnie z rekomendacjami widocznymi na stronie internetowej DM BOŚ, analitycy widzą znaczny potencjał do wzrostu w akcjach MCR (MERCOR), które wycenili na 12,6 zł i zalecają ich zakup. Jednocześnie, kilka dni temu akcje spółki opuściły zestawianie faworytów Biura na kolejny miesiąc. Jako, że treść obu raportów nie została upubliczniona, nie można poznać założeń stojących za takim podejściem.

 

Znak zapytania

W najbliższym czasie,  przynajmniej niektóre maluchy, mają więc w ocenie maklerów rosnąć. Sytuacja nie jest tak jasna z gigantami, czego przekładem mogą być rekomendacje wydane dla PGN (PGNIG).

Sprzedaż akcji spółki zalecają eksperci z Haitong Bank i wyceniają je na 5,02 zł.

"(...) Spadek cen [gazu] wraz z niższą produkcją w Norwegii mogą ciążyć na wynikach operacyjnych segmentu eksploracji i produkcji, aż do czasu uruchomienia złóż Skogul i Arfugl w 2020 r. Poza tym, z uwagi na oparcie kontraktów zakupowych na formułach zależnych od ropy (Jamał, Katar), dyferencjał pomiędzy ropą Brent a gazem może spowodować, że zysk EBITDA segmentu tradingowego będzie porównywalny do niskiego poziomu odnotowanego w 2018. Dodatkowo ze względu na presję ze strony organów nadzoru na obniżanie taryf dystrybucyjnych, które w pierwszym kwartale 2019 r. zmniejszono o kolejne 5 proc. rdr zysk w segmencie Dystrybucji może znaleźć się pod presją" - napisano w raporcie

Bardziej optymistyczną wersje zdarzeń przedstawił natomiast zespół DM mBanku, który radzi wykorzystać ostatnie spadki do zakupu akcji PGNIG. W ich ocenie spółka dzięki dobrej pozycji gotówkowej ma szansę na wypłatę w kolejnych latach wyższych dywidend lub przeprowadzenie akwizycji. Przypominają także o zbliżającym się rozstrzygnięciu arbitrażu z Gazpromem.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
KBJ 31.05.2019 08:00 Prometeia Capital

http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2735441,kbj-z-rekomendacja-„kupuj”-(centrum-prasowe)

WXF (WARIMPEX) 21.05.2019 08:00 Vestor DM

http://vestor.pl/wp-content/uploads/2019/05/WXF_20190521.pdf

XTP (XTPL) 14.05.2019 10:15 East Value Research

http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33219060,east-value-research-podniosl-wycene-akcji-strong-xtpl-strong-do-215-1-zl

TEN (TSGAMES) 07.05.2019 08:00 Haitong Bank

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33173780,haitong-bank-podniosl-cene-docelowa-dla-ten-square-games-do-180-5-zl

PGN (PGNIG) 28.05.2019 08:30 DM mBank

https://www.mdm.pl/ds-server/34935?ticketSource=ui-pub

PGN (PGNIG) 29.05.2019 08:00 Haitong Bank

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33349817,haitong-bank-rekomenduje-sprzedaj-pgnig-cena-docelowa-5-02-zl