XTPL otrzymała od grupy zagranicznych inwestorów wstępną deklarację dotyczącą objęcia akcji nowej emisji. W związku z tym, XTP (XTPL) rozpoczyna działania związane z wyemitowaniem nowych akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.

Emisja miałaby dotyczyć od 55 000 do 65 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna akcji wynosić będzie 130 zł.

Środki z emisji mają zostać przeznaczone na m.in.:

„(…) finansowanie prac związanych z komercjalizacją technologii na rynkach Azji Południowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój chmury patentowej” – napisano w komunikacie