• Skonsolidowane przychody LVC (LIVECHAT) w 2018/19 roku finansowym wzrosły o 22,2% do 109,3 mln zł, a zysk netto o 18,5% do 57,2 mln zł. >>>
  • P4, spółka zależna PLY (PLAY) poinformowała o podpisaniu przedwstępnej umowy kupna 100% akcji spółki 3S. Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych wynosi 96 mln EUR (ok. 410 mln zł). >>>
  • Legimi uruchomiło Legimi 3.0, nową platformę internetową i aplikację mobilną. >>>
  • Podczas ZWZ akcjonariusze BFT (BENEFIT) upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu do 121 276 akcji własnych stanowiących do 4,2% kapitału zakładowego spółki. >>>
  • PKP (PKPCARGO) podpisała z ENEA Wytwarzanie umowę na przewozy węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020. >>>
  • Zarząd DAT (DATAWALK) poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną DataWalk Inc. umowy na realizację projektu pilotażowego z dostawcą analiz i informacji biznesowych w USA. >>>
  • Według szacunków zarządu KTY (KETY) skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki osiągną w drugim kwartale 2019 r. poziom 820 mln zł, a skonsolidowany zysk operacyjny wyniesie 102 mln zł. >>>
  • Do akcjonariuszy PRF (PRAGMAFA) trafi w postaci dywidendy 4 128 250,50 zł. Podczas ZWZ akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę pierwszej dywidendy od 2015 r. równej 1,5 zł na akcję. >>>
  • IDA (IDEABANK) rozpoczął wdrażanie zwolnień grupowych, które do końca roku mają objąć do 750 pracowników. >>>