Acciona Construccion zamierza nabyć w wezwaniu 9 981 267 akcji MSW (MOSTALWAR) stanowiących 49,91% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena za akcję w wezwaniu została ustalona na 3,45 zł.

Wzywający planuje wycofać akcje Mostostalu Warszawa z obrotu na GPW.

Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 23 lipca i potrwają do 21 sierpnia 2019 r. Proces przyjmowania zapisów składa się z dwóch etapów. Pierwszy odbędzie się w terminie od  23 lipca do 1 sierpnia 2019 r., natomiast drugi między 2 sierpnia, a 21 sierpnia 2019 r.