Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Rekomendacje maklerów pod znakiem Programu Wsparcia Analitycznego

Udostępnij

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego dopiero wystartował, a już w jego ramach opublikowano rekomendacje dla kilku potencjalnie bardzo zyskownych inwestycji. Jednak w czerwcu nie zabrakło również tych bardziej tradycyjnych, ale nie mniej wartych uwagi zaleceń maklerów.

Wschodząca gwiazda

Najwyższy potencjał wzrostu, zarówno spośród rekomendacji wydanych w ramach Programu Wsparcia Analitycznego, jak i wszystkich opublikowanych w ubiegłym miesiącu, przypadł MCI. Zespół Noble Securities wycenił akcję tego funduszu private equity na 26,5 zł, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wynosi ich obecna wartość.

Taka wycena to wypadkowa wyceny porównawczej (28,2 zł) oraz wyceny aktywów netto spółki (24,8 zł). Zdaniem analityków aktywa MCI Capital należy wyceniać według ich wartości księgowej, która powinna być odzwierciedleniem wartości godziwej. Tak też przyjęli w swoich kalkulacjach.

„Akcje MCI Capital są systematycznie wyceniane z dyskontem do wartości księgowej. Wartość dyskonta zmienia się w czasie, a w ostatnim okresie wzrosło do ok. 70%. Jest to dla nas nie do końca zrozumiałe, gdyż ostatnie transakcje wyjścia z aktywów pokazują, że spółka sprzedaje je w pobliżu lub powyżej wyceny rynkowej, a z drugiej strony nietrafione inwestycje są systematycznie przeszacowywane w dół” – czytamy w rekomendacji

Inwestorzy szybko zareagowali na tak pochlebną rekomendację. W dniu publikacji na akcjach MCI dokonano pokaźnej liczby transakcji (wolumen tego dnia wyniósł 220 tys., w całym maju 98 tys.), a od końca czerwca notowania spółki wzrosły o ponad 6,3%. Nie można jednak wykluczyć, że wpływ na notowania miały również inne, niezwiązane z rekomendacją czynniki.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Rekomendacją o nieco mniejszym potencjale wzrostu, ale również wartą uwagi jest ta przygotowana przez analityków Santander BM dla akcji PHN. I podobnie jak poprzednia, została przygotowana w ramach Programu Wsparcia Analitycznego. W tym przypadku cena docelowa ustalona przez maklerów to 21,1 zł, o ponad 60% powyżej dzisiejszego kursu.

Również w tym przypadku maklerzy oceniają 75% dyskonto do wartości księgowej i 70% dyskonto do zagranicznych spółek porównywalnych za nieuzasadnione. Zwracają też uwagę na pokaźny plan inwestycyjny o budżecie ok. 1 mld zł. To niemal 112 tys. m. kw. powierzchni biurowej i hotelowej, w tym flagowa inwestycja spółki, czyli biurowiec Skysawa w Warszawie.

Realizowane inwestycje mają przełożyć się na wyniki, a przedstawione szacunki zakładają ich znaczny wzrost już w 2020 r. Według analityków w przyszłym roku spółka wypracuje 56 ml zł zysku netto, przy 345 mln zł przychodów i 90 mln zł zysku operacyjnego. To odpowiednio o 47%, 79% i 32% więcej niż prognozują na 2019 r.

Natomiast w ocenie zespołu DM mBanku, znaczny potencjał do wzrostu ma przed sobą sektor energetyczny, a w szczególności akcje ENG (ENERGA).

„(…) spółka jest notowana z 25% dyskontem do Wartości Regulacyjnej Aktywów, nie licząc aktywów odnawialnych, które generują rocznie około 0,3 mld PLN EBITDA. Ujemna wartość alokowana do konwencjonalnej generacji przekracza z nawiązką całkowite nakłady przewidziane na projekt w Ostrołęce, co tylko podkreśla skalę niedowartościowania Spółki. Pozytywnym katalizatorem w kolejnych miesiącach powinno być finalne wdrożenie rekompensat za zamrożenie cen energii, dzięki któremu znacząco poprawią się perspektywy dla segmentu obrotu, którego znormalizowany potencjał wynosi naszym zdaniem nawet 0,2 mld PLN EBITDA rocznie” – czytamy w rekomendacji

W efekcie maklerzy spodziewają się, że spółka wypracuje w 2019 r. EBITDA na poziomie 2,17 mld zł, o ponad 30% więcej niż w ubiegłym roku. Zaznaczają też, że jeśli w sierpniu rozpocznie się wypłata rekompensat za obniżenie cen energii, te rezerwy spółki zostaną odwrócone i odblokowana zostanie gotówka zamrożona obecnie w należnościach. Wówczas przedstawiona prognoza może okazać się zbyt konserwatywna.

Potencjalnie bardzo zyskowne inwestycje można znaleźć również wśród rekomendacji autorstwa maklerów Pekao IB. Niestety, tradycyjnie uzasadnienia publikowanych wycen nie są dostępne publicznie. Niemniej, interesująco wyglądają przygotowane przez analityków wyceny dla ABE (ABPL) oraz FRO (FERRO). Ceny docelowe dla tych spółek to odpowiednio 26,7 oraz 24 zł, a więc o ponad 70% więcej niż wynosi obecna wartość ich akcji.

 

Znak zapytania 

Spółki telekomunikacyjne, w tym m.in. CPS (CYFRPLSAT) były bez wątpienia motorami warszawskiej giełdy w ostatnich tygodniach. Zapowiedziane podwyżki cen usług telekomunikacyjnych, a w konsekwencji wyższe zyski telekomów, zadziałały na wyobraźnię inwestorów. Jak długo potrwa jednak ta fala wzrostów? Tu zdania analityków są podzielone.

Miejsce na dalszy wzrost widzi zespół Pekao IB. W ich ocenie akcje Cyfrowego Polsatu są warte 32,6 zł i zalecają ich zakup. Z inwestycji wyjść radzą natomiast analitycy DM Trigon, którzy wycenili akcję koncernu Zygmunta Solorza-Żaka na 25,9 zł.

"Stawiamy tezę, że rynek zdyskontował już większość pozytywnych informacji oraz wszedł w fazę zapomnienia o czyhających ryzykach. Widzimy niewielkie prawdopodobieństwo na pozytywne zaskoczenia sektorowe na przestrzeni najbliższych miesięcy oraz rosnące prawdopodobieństwo niesprostania oczekiwaniom rynkowym" – uzasadniono

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia
Instytucja
Link
MCI 28.06.2019 14:55 Noble Securities

https://noblesecurities.pl/files/rekomendacje_analizy/201906_mci_capital.pdf

PHN 27.06.2019 08:05 Santander BM

https://www.santander.pl/_fileserver/item/1502541

ENG (ENERGA) 25.06.2019 08:50 DM mBank

https://www.mdm.pl/ds-server/35233?ticketSource=ui-pub

ABE (ABPL), FRO (FERRO), CPS (CYFRPLSAT) 11.06.2019 00:00 Pekao IB

http://www.pekaoib.pl/research-disclaimer-stocks-ratings/

CPS (CYFRPLSAT) 28.06.2019 08:50 DM Trigon

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33624931,trigon-dm-obnizyl-rekomendacje-dla-orange-polska-i-play-utrzymal-dla-cyfrowego

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus