• Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego dopiero wystartował, a już w jego ramach opublikowano rekomendacje dla kilku potencjalnie bardzo zyskownych inwestycji. Jednak w czerwcu nie zabrakło również tych bardziej tradycyjnych, ale nie mniej wartych uwagi zaleceń maklerów. >>>
  • Podczas wczorajszego głosowania Zgromadzenie Wierzycieli VTL (VISTAL) przegłosowało zawarcie układu. >>>
  • Legimi zakończyła publiczną ofertę obligacji. Spółka przydzieliła 2 582 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,582 mln zł. >>>
  • NST (NESTMEDIC) podpisała umowę inwestycyjną z Deutsche Balaton, niemieckim funduszem inwestycyjnym, dotyczącą inwestycji w kwocie łącznej do ok. 8,6 mln zł. >>>
  • PKN (PKNORLEN) zawarł z PZU umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK). >>>
  • NEU (NEUCA) zwiększyła zasięg programów aptecznych w pierwszej połowie 2019 r. W porównaniu do ubiegłego roku liczba współpracujących w tej formule klientów wzrosła o ponad 70%. >>>
  • Zarząd MRC (MERCATOR) wstępnie szacuje, że w II kwartale 2019 r. spółka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 136,5 mln zł i zysk netto równy 1,2 mln zł. >>>
  • Zarząd BDX (BUDIMEX) szacuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto w II kwartale 2019 r. wyniósł 44 miliony zł (-32% r/r). >>>