• MCI Capital chce odkupić od inwestorów nie więcej niż 3 mln akcji spółki
  • Cena odkupu ustalona przez zarząd spółki to 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję

15 lipca br. MCI zaprosiła inwestorów do składania ofert sprzedaży spółki. Działa na podstawie upoważnienia, które zostało udzielone w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca br.

– Decyzja o przeprowadzeniu buybacku jest podyktowana zaniżonym – w ocenie zarządu – poziomem rynkowej wyceny akcji. W związku z utrzymującym się wysokim dyskontem wartości rynkowej akcji MCI w relacji do ich wartości księgowej, zgodnie z wcześniej przyjętymi zamierzeniami, planujemy wykorzystać środki własne na buyback, który w tej sytuacji gwarantuje Spółce bardzo atrakcyjny zwrot powiedziała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu ds. finansowych MCI Capital S.A.

Na program odkupu w 2017 roku przeznaczono ponad 57 mln zł.