Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży LWB (BOGDANKA) były w I półroczu 2019 równe 1 098 336 tys. zł. Wynik EBITDA miał w zakończonym okresie wynieść 421 778 tys. zł, a EBIT 229 177 tys. zł. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. spółka wypracowała wstępnie 187 692 tys. zł zysku netto.

„Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4.825 tys. ton, a sprzedaż 4.770 tys. ton” – dodano w komunikacie

Ostateczne wyniki spółki za pierwsze półrocze 2019 r. zostaną opublikowane 30 sierpnia 2019 r.