BIO (BIOTON) zawarł z Yifan Pharmaceutical umowę, dotyczącą współpracy w zakresie analogów insulin oraz ostatecznego produktu leczniczego od produkcji do komercjalizacji.

Spółka Yifan ma być odpowiedzialna za całość kosztów związanych z zakupem i instalacją sprzętu potrzebnego do realizacji umowy, a także zakup surowców i substancji pomocniczych niezbędnych do wytworzenia produktów.

„Co do zasady Umowa nie przewiduje nabycia praw intelektualnych stron, za wyjątkiem udzielenia licencji w zakresie pozwalającym na wykonanie Umowy. Jeżeli jednak rezultat prac wykaże, że komercyjna linia produkcyjna jest dostosowana do produkcji produktu leczniczego w formie gotowej (…), Bioton zostanie przyznane prawo do korzystania z własności intelektualnej Yifan jak również 25-letnie prawo do produkcji, dystrybucji, rynku, oferowania i sprzedaży produktu na zasadzie wyłączności na terytorium Polski jak również Bioton zostanie przyznane prawo pierwszeństwa otrzymania prawa do korzystania w krajach Europy, pod własną marką. Bioton będzie również działać jako producent produktów na całym świecie” – czytamy w komunikacie