Dywidendy Grupy Sanok Rubber, notowanego na GPW wytwórcy elementów gumowych, wypłacone w ostatnich pięciu latach (2014-2018) oraz tegoroczna wypłata z zysku to łącznie już 12,52 PLN na akcję, czyli 336,6 mln PLN. Stanowi to ponad 50% obecnej kapitalizacji spółki na GPW. Zgodnie z uchwałą WZ dywidenda wypłacona w minionym tygodniu opiewała na 1 PLN na akcję, czyli 26,9 mln PLN (blisko 38% wypracowanego wyniku netto).

Jesteśmy spółką dywidendową i naszym zamiarem jest nią pozostać. Wysokość dywidend proponowanych przez Zarząd jest i będzie racjonalna oraz odpowiedzialna, odzwierciedlając czynniki wewnętrzne i zewnętrzne przy zachowaniu bezpieczeństwa rozwoju - komentuje Piotr Szamburski, Prezes Zarządu SNK (SANOK).

Dzięki pozyskanym w ostatnich latach kontraktom w segmencie motoryzacji Grupa Sanok Rubber systematycznie zwieksza skalę biznesu, co jednak angażuje więcej kapitału pracującego i jednocześnie przejściowo istotnie obniża marże ze względu na standardowy proces uruchamiania i produkcji nowych wyrobów oraz wygaszanie produktów dojrzałych Jednocześnie naturalny cykl koniunkturalny w branży motoryzacyjnej rodzi niepewność na rynku. Presję na marże potęgują ceny surowców i ciągły wzrost wynagrodzeń.

- Myślimy o długoterminowym rozwoju, dlatego też prowadzimy największe w historii inwestycje rozwojowe, których wartość w latach 2018-2019 to około 200 mln PLN – wskazuje Prezes Szamburski.

Elementem tego programu inwestycyjnego jest rozpoczęta w IV kwartale zeszłego roku rozbudowa zakładu produkcyjnego w Sanoku (Polska Strefa Inwestycji), która postępuje zgodnie z harmonogramem i budżetem. Montaż wyposażenia produkcyjnego powinien rozpocząć się już pod koniec bieżącego roku, a kontakt generalnego wykonawcy (giełdowa spółka ERB (ERBUD)) opiewa na 49,9 mln PLN. Rozbudowa potencjału wytwórczego w Sanoku wpisuje się w realizację strategii wzrostu mocy produkcyjnych oraz automatyzacji operacji, zwiększających efektywność biznesową. Nowy obiekt o powierzchni około 18 tys. mkw. powstaje na dotychczas niezagospodarowanej części terenu fabryki przy ul. Przemyskiej w Sanoku i będzie przeznaczony na potrzeby produkcji uszczelek karoserii samochodowych.