Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BCM (BETACOM) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 0,3 zł na akcję. Będzie to jedna z najniższych dywidend w historii spółki, ponad dwukrotnie niższa od ubiegłorocznej.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Betacom, oznacza to dywidendę o stopie ok. 2,9%.

Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 11 września, natomiast dniem wypłaty 25 września 2019 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Betacomotrzymali 0,75 zł dywidendy na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły