Zakłady Chemiczne „Police” wchodzące w skład Grupy Azoty oszacowały skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika.

Utracone korzyści za czerwiec oszacowano na poziomie 7 mln zł, natomiast skutki finansowe za lipiec-sierpień łącznie szacowane są na 43 mln zł. Wynikają one przede wszystkim z utraconych marż ze sprzedaży produktów azotowych w tym mocznika i jego roztworów oraz amoniaku, która zostałaby z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana przez PCE (POLICE) gdyby instalacje pracowały normalnie.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Police w związku z zaistniałym zdarzeniem zgłosiły szkodę w ramach polisy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

Unieruchomienia instalacji było spowodowane koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego. Usterka została wykryta w trakcie postoju remontowego.