TOR (TORPOL) poinformował o przyjęciu strategii rozwoju grupy na lata 2019-2023. Spółka zakłada, że skumulowane przychody ze sprzedaży netto wyniosą w tym okresie ponad 8,8 mld zł natomiast średnia marża brutto nieznacznie przekroczy 5%.

W strategii przyjęto, że ponad 7,5 mld zł zakładanych przychodów będzie pochodziło z realizacji obecnie posiadanego portfela zamówień oraz z nowo pozyskanych projektów modernizacyjnych i rewitalizacyjnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Wśród innych źródeł przychodów wymieniono także m.in. rynek kubaturowy (0,5 mld zł), sprzedaż realizowaną przez spółkę zależną TOG (0,25 mld zł) czy realizację projektów tramwajowych (0,15 mld zł).

Torpol stawia sobie za cel dywersyfikację działalności i zwiększanie przychodów ze źródeł niepowiązanych z modernizacją linii kolejowych. Jak podano w ramach projektu perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności do Polski miałoby trafić ok. 64 mld euro, czyli ok. 20% mniej niż w obecnej pespektywie.

„W długim terminie Spółka planuje utrzymywanie portfela zamówień pozwalające na optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału technicznego i wykonawczego na poziomie ok. 2 mld zł sprzedaży skonsolidowanej rocznie” – dodano w komunikacie

Zaznaczono również, przedstawione dane nie mogą być traktowane jako prognozy, a jedynie jako estymacje oczekiwanych poziomów przychodów do których dążyć będzie grupa.