BDX (BUDIMEX) zawarł umowę z ASBUD Mokotów dotyczącą budowy budynków mieszkalnych. Wartość umowy to 158 386 592,00 zł netto w tym 1 127 429,00 zł netto to roboty opcjonalne.

Roboty mają zostać rozpoczęte 16 września 2019 r. i potrwać do 19 lipca 2021 r.