Zarząd TAR (TARCZYNSKI) podjął decyzję o zakończeniu udziału w procesie rozmów dotyczących nabycia części KAN (KANIA).

„Zarząd po dokonaniu oceny obecnej sytuacji Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji uznał, na chwilę obecną że Spółka nie widzi możliwości kontynuowania procesu rozważanej inwestycji” – czytamy w komunikacie

Pod koniec sierpnia spółka złożyła warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji.