CreativeForge Games (CFG), producent gier na PC i konsole, wchodzący w skład Grupy PLW (PLAYWAY), wypracował w trzecim kwartale br. blisko 0,34 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Spółka koncentruje się na realizacji przyjętej we wrześniu strategii rozwoju na lata 2019-2021, która zakłada  koncentrację studia na trzech obszarach: działalności produkcyjnej gier taktycznych i strategicznych, działalności wydawniczej gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy. Celem spółki jest także maksymalne wykorzystanie aktywów spółki.

- Ostatnie miesiące były dla nas czasem intensywnej pracy, która pozwoliła CreativeForge Games wyjść z kryzysu. Aby osiągnąć ten cel konieczne było przeprowadzenie dogłębnej restrukturyzacji i zbudowanie marki od nowa. Dzisiaj mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nam się udało. Notujemy coraz lepsze wyniki finansowe, przy jednoczesnych obniżaniu kosztów  związanych z produkcją gier. W tym zakresie możemy śmiało konkurować z niektórymi tytułami ze spółek Grupy PlayWay. Udało nam się również rozwinąć portfolio, w którym obecnie znajdują się trzy pewne tytuły do produkcji – komentuje Piotr Karbowski, Prezes Creative Forge Games.

Spółka jest na etapie spłaty dotychczasowych zobowiązań. We wrześniu br. CFG zawarło aneks do umowy pożyczki z akcjonariuszami, w którym zadeklarowało jednorazową spłatę 3 mln zł, co stanowi około 50 proc. łącznego zadłużenia. – Całkowita spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 roku. Zakładamy jednak, że uregulujemy je szybciej, z uwagi na planowane wydanie nowych produkcji, których sprzedaż wygeneruje dodatkowe przychody – dodaje Piotr Karbowski.

Istotnym elementem przyjętej przez CFG strategii rozwoju było podpisanie w październiku br. aktu zawiązania spółki Ancient Games SA i objęcie w niej wszystkich akcji przez CFG. Głównym przedmiotem działalności studia jest tworzenie gier symulacyjnych. Początkowo będzie to realizacja trzech pre-produkcji. Docelowo dedykowany zespół przygotuje dwa projekty w skali roku. W strategię CFG wpisuje się także prowadzenie zróżnicowanej polityki budżetowej, która pozwoli na zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności.

- Zamierzamy wzmocnić współpracę z Grupą kapitałową PlayWay m. in. w zakresie sprawdzania potencjału sprzedażowego gier oraz testowaniu ich przez PlayWay Testing Center. PlayWay będzie również naszym głównym, ale niejednym partnerem w zakresie wydawania gier. Ponadto chcemy, aby nasze produkcje dostępne były na możliwie jak największej liczbie platform, od konsoli, przez wersje mobilne, aż po gry planszowe – informuje Piotr Karbowski.

W trzecim kwartale br. Rada Nadzorcza CFG, mając na celu stabilizację składu osobowego spółki oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania, zdecydowała się na przyjęcie założeń Programu Motywacyjnego skierowanego do członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników i współpracowników Spółki.

- Naszym celem jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych do efektywnego zarządzania oraz stabilnego wzrostu wartości spółki, realizacja Programu Motywacyjnego jest w pełni uzależniona od wyników finansowych w najbliższych latach, które w naszej ocenie powinny być dla nas i akcjonariuszy satysfakcjonujące – podsumowuje Prezes Zarządu CFG.

Obecnie CFG realizuje 14 projektów, z czego dwie pre-produkcje zostały wdrożone do produkcji. W minionym miesiącu studio zawarło również umowę z amerykańskim producentem i wydawcą gier komputerowych Running With Scissors (RWS) na preprodukcję oraz produkcję gry w wersji na PC, która będzie rozszerzeniem serii gier Postal. Pierwsze efekty współpracy zostaną zaprezentowane w 2020 roku.