SNW (SANWIL) ogłosił ofertę skupu akcji własnych. Przedmiotem oferty jest maksymalnie 700 tys. akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 4,19% kapitału zakładowego. Akcje będą skupowane w celu ich umorzenia.

Oferowana cena zakupu akcji wynosi 0,9 zł.

Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji - 2 grudnia 2019 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji - 13 grudnia 2019 r.
  • Przewidywany termin transakcji nabycia akcji - 20 grudnia 2019 r.