Zarząd VTL (VISTAL) poinformował o zawarciu porozumienia z kontrahentem zagranicznym, dotyczącego wykonania konstrukcji stalowej mostu o szacunkowej wartości 5 520 000 EUR netto.

„Przewidywany okres realizacji robót to rok 2020. Szczegółowe zasady wzajemnej współpracy zostaną ustalone w umowie wykonawczej o zawarciu, której Spółka poinformuje w odrębnym raporcie” – dodano w komunikacie