Zysk netto PlayWay po trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 61,49 mln zł wobec 43,27 mln zł rok wcześniej. Wynik netto przypadający na jednostkę dominującą był w tym okresie równy 54,35 mln zł w porównaniu do 37,24 mln zł w I-III kwartale 2018 r.

"W okresie III kwartałów 2019 roku Grupa prowadziła intensywne działania marketingowe na rzecz gier PC: Car Mechanic Simulator 2018, Thief Simulator, UBOAT oraz Car Mechanic Simulator na konsole Playstation 4 i Xbox One czego efektem było utrzymanie, przez ten okres, wysokiej sprzedaży ww. tytułów. W trzecim kwartale ukazały się dodatki do gry Car Mechanic Simulator 2018 na konsole Playstation 4 i Xbox One, które znacząco powiększyły wpływy z konsol" – czytamy w raporcie

Przychody PLW (PLAYWAY) wzrosły w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2019 r. do 92,32 mln zł wobec 58,45 mln zł odnotowanych przed rokiem (+57,8% r/r). Spółka wypracowała w tym okresie zysk operacyjny w wysokości 61,68 mln zł wobec 35,72 mln zł rok wcześniej (+72,7% r/r).

W samym III kwartale 2019 r. zysk netto spółki wyniósł 28,25 mln zł wobec 8,61 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Zysk został osiągnięty przy 36,98 mln zł przychodów oraz 25,97 mln zł zysku operacyjnego.

"Liczne podmioty z Grupy pozyskały nowych inwestorów, a co za tym idzie nowe środki do tworzenia większej ilości gier. Zdaniem Zarządu nowi inwestorzy działają bardzo motywująco na zespoły, które przyspieszają swoje działania. Kontynuowane były również prace w zakresie badań potencjału nowych produkcji, oraz wspieranie budowy Steam Wishlist wielu nadchodzących gier z Grupy. Zarząd liczy na pozytywny wpływ Steam Wishlist na sprzedaż gier na platformie Steam (...)" - dodano w raporcie

Szczegółowe dane finansowe PlayWay są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.