Nasz barometr obrazujący nastroje na GPW jest coraz bliżej umownej strefy strachu (jedno odchylenie standardowe poniżej średniej), gdzie historycznie opłacało się akumulować polskie akcje (średnio wyraźnie dodatnie stopy zwrotu w horyzoncie 12- i 24-miesięcznym). Już teraz mniej lub bardziej poniżej swych historycznych średnich są wszystkie wymienione w tabeli komponenty, z których zbudowany jest nasz barometr.


Nasz barometr porusza się w przedziale od -2,0 (skrajny pesymizm) do +2,0 (skrajny optymizm). W języku matematycznym jego wartość = dystans od historycznej średniej mierzony w tzw. odchyleniach standardowych.