PND (POLNORD) poinformował o wpłaceniu przez inwestorów ponad 75 mln zł na pokrycie akcji serii T. W konsekwencji, przewidywane środki możliwe do pozyskania z emisji akcji (cena emisyjna została ustalona na 2,12 zł) przekroczyły próg uprawniający zarząd spółki do zaoferowania inwestorom akcji serii T.

Spółka chce dzięki emisji akcji pozyskać kwotę do 150 000 000 zł. Środki mają zostać przeznaczone na poprawę sytuacji płynnościowej, a także spłatę części zadłużenia i wsparcie dalszego funkcjonowania spółki.