Spółka zależna APT (APATOR), Apator Metrix przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Wartość oferty wynosi 26,2 mln zł.

Jako podano, przedstawiona oferta była najkorzystniejsza w trzech zadaniach będących częścią przetargu.

„Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%” – dodano w komunikacie