Zarząd APT (APATOR) podał szacunki wyników spółki za 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały w ubiegłym roku osiągnąć 877 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto 56 mln zł.

„Wpływ na wyniki 4. kwartału 2019 r. oraz na obniżenie szacowanego skonsolidowanego zysku netto w stosunku do opublikowanej prognozy (…) ma rozliczenie projektów w Segmencie Woda i Ciepło oraz podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o zawiązaniu rezerwy w wysokości 5 mln zł netto. Rezerwa dotyczy pokrycia ewentualnych kosztów usunięcia wady w dostarczonych w latach 2014 – 2017 licznikach energii elektrycznej, w ramach zgłoszonych reklamacji” – podano w komunikacie

Opublikowana w marcu 2019 r. prognoza zakładała wypracowanie przychodów w granicach 880-920 mln zł i zysku netto w wysokości 72-75 mln zł.