• W pierwszym miesiącu 2020 r. liczba opublikowanych rekomendacji spadła w  stosunku do grudnia znacząco, bo ponad czterokrotnie. Mniej nie znaczy jednak gorzej, i również w tym skromniejszym gronie udało nam się znaleźć kilka potencjalnie interesujących zaleceń analityków. >>>
  • PGNiG Upstream Norway zawarło umowę z Aker BP, w wyniku której pozyska udziały w złożu Alve Nord i zwiększy swój udział w eksploatowanym już złożu Gina Krog. >>>
  • Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy CAR (INTERCARS) w styczniu 2020 roku wyniosła 652,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 5,6%. >>>
  • MDA (MEDAPP) rozpoczęła ofertę publiczną akcji serii G, w ramach której planuje pozyskać do 2,68 mln zł. >>>
  • Zarząd MNC (MENNICA) proponuje zwiększenia zaangażowania w akcje ENA (ENEA). Dotychczas Mennica Polska zainwestowała w energetyczną spółkę 75,65 mln zł. >>>
  • RDN (REDAN) podał, że styczniu br. obroty sieci Top Secret wyniosły 12 mln zł i były niższe o ok. 30% porównując do stycznia poprzedniego roku. >>>
  • MLT (MOONLIT) zapowiedział wydanie dwóch symulatorów w ciągu dwóch lat. Pierwszy z nich, Model Builder, trafi do sprzedaży w czwartym kwartale bieżącego roku. >>>
  • DDI (DDISTANCE) pracuje nad narzędziem narracyjnym, które umożliwi tworzenie zaawansowanych gier fabularnych przy użyciu silnika Unity. >>>
  • Zarząd KST (KONSSTALI) przekazał informację o wstępnych, szacunkowych jednostkowych wynikach spółki za 2019 r. Zgonie z przedstawionymi danymi jednostkowy wynik netto wyniósł w 2019 r. 17 718 tys. zł. >>>
  • MSW (MOSTALWAR) zawarł kontrakt na realizację obiektów Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych w Krakowie. Wartość umowy: 39,25 mln zł brutto. >>>
  • PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim. >>>