• W II kwartale 2019/2020 R22 osiągnęła 47,8 mln zł przychodów – wzrost o 28% r/r, notując przy tym 13,6 mln zł znormalizowanej EBITDA oraz 5,5 mln zł zysku netto – wzrost o 73% r/r. >>>
  • Ryszard Rusak z Generali Investments TFI ocenia, że małe spółki wracają do łask inwestorów. Zwraca też uwagę na wzrostu odnotowane przez spółki gamingowe. >>>
  • Urząd skarbowy zakwestionował wysokość kosztów podatkowych spółki WPL (WIRTUALNA), Wirtualna Polska Media. >>>
  • Zarząd CDA rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 7,11 mln zł z zysku netto za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę w kwocie 0,7 zł na akcję. >>>
  • W roku 2019 obroty spółki CDA wyniosły blisko 43 mln złotych, czyli o 53 procent więcej niż w roku 2018. >>>
  • Zysk operacyjny ASE (ASSECOSEE) na koniec IV kwartału i całego 2019 roku zwiększył się o 47% w stosunku do IV kwartału i całego poprzedniego roku i wyniósł odpowiednio 8,5 mln EUR i 25,6 mln EUR. >>>
  • PGN (PGNIG) podała, że Norweski Dyrektoriat Ropy Naftowej wyraził formalną zgodę na rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji PL460. Start produkcji zaplanowano na marzec. >>>
  • Zarząd APT (APATOR) rekomenduje aby łączna kwota dywidendy za 2019 r. wyniosła 1,3 zł na akcję. >>>
  • ​​Realizowany przez PKN (PKNORLEN) Program Rozwoju Petrochemii wszedł w kolejny etap. W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, PKN ORLEN podpisał umowę na licencję i projekt bazowy. >>>
  • Zarząd IPL (IMPEL) podjął decyzję, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2020 r. >>>