Zarząd BDX (BUDIMEX) przekazał wstępne dane finansowe za 2019 r. Przychody netto spółki miałby w ubiegłym roku wynieść 7 569 663 tys. zł w porównaniu do 7 387 137 tys. zł osiągniętych w roku 2018, a zysk z działalności operacyjnej spaść do 318 394 tys. zł z 417 010 tys. wypracowanych przed rokiem.

Według wstępnych danych Budimex zamknął rok z 228 851 tys. zł zysku netto wobec 305 484 tys. zł w roku 2018. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej miał być natomiast równy 226 014 tys. zł w porównaniu do 305 424 tys. zł rok wcześniej.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2019 roku wyniósł 10,8 mld zł w porównaniu do 10,1 mld zł na koniec 2018 roku, a wartość podpisanych kontraktów wyniosła 7,5 mld zł wobec 6,6 mld zł w 2018 r.

"Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1,1 mld zł. Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w 2019 wyniosły 158 mln zł. W 2018 roku wyniosły one 162 mln zł. Dodatkowo, w trakcie 2019 roku spółki Grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 43 mln zł (w 2018 roku: 204 mln zł)" - podano w komunikacie