Przychody PHN w roku 2019 wyniosły 199,5 mln zł wobec 169 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 117,4 mln zł z 65,2 mln zł w 2018 r. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 69 mln zł w porównaniu do 47,8 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu PHN do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,  

w imieniu Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. mam zaszczyt przekazać Państwu Jednostkowy Raport Roczny Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., w których przedstawiliśmy nasze wyniki finansowe i najważniejsze osiągnięcia w 2019 roku. 

W 2019 roku spółka odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, jednak w obliczu narastających zagrożeń związanych z globalnym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Polski Holding Nieruchomości S.A. podjął działania mające zminimalizować jego negatywny wpływ na bieżącą działalność Spółki. Rozpoczęliśmy intensywne prace analityczne dotyczące długofalowego wpływu globalnej pandemii na funkcjonowanie spółki. Przygotowując przedmiotową analizę, bierzemy pod uwagę także informację od Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji dot. faktycznego i potencjalnego wpływu koronawirusa COVID-19 na ich działalność. 

Intencją podejmowanych obecnie przez nas działań jest jak najlepsze przygotowanie Spółki do funkcjonowania w trudnej sytuacji rynkowej oraz utrzymanie Spółki w dobrej kondycji finansowej tak w 2020 jak i 2021 roku. Zdajemy sobie sprawę, że narastające turbulencje zarówno na rynku globalnym, jak i krajowym przynieść mogą spadki popytu i konsumpcji, przerwanie łańcucha dostaw, a w efekcie spowolnienie gospodarcze. Przełożyć się to może w dłuższym terminie na ograniczenie zamówień na usługi budowlane i wynajem powierzchni komercyjnych, obniżenie cen nieruchomości, jak i tymczasowe wstrzymanie realizacji projektów. Ze względu na bezprecedensową sytuację, trudno jest w tej chwili przesądzić, jak głęboki będzie wpływ pandemii na działalność naszej Spółki. 

Za nami jednak dobry rok pełen ambitnych i interesujących projektów inwestycyjnych. Udało nam się umocnić naszą pozycję rynkową we wszystkich kluczowych segmentach, jak również poprawić wyniki finansowe. Portfel naszej Grupy obejmuje obecnie 152 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości 2,9 mld zł. Plasuje nas to w czołówce największych firm rynku nieruchomości w Polsce. Celem strategicznym naszych działań pozostaje wzrost wartości spółki i poprawa efektywności Grupy.  

W minionym roku znacząco zwiększyliśmy inwestycje na komercyjnym rynku nieruchomości. Rozpoczęliśmy budowę naszej flagowej inwestycji – 155-metrowego kompleksu biurowo-handlowego SKYSAWA, położonego w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 36. Budynek o powierzchni 40 tys. mkw. bez wątpienia ma szansę stać się jedną z wizytówek stolicy i kluczowym punktem na mapie architektonicznej miasta. Inwestycja zyskała już uznanie międzynarodowych ekspertów – budynek A wchodzący w skład kompleksu znalazł się wśród pięciu europejskich inwestycji nominowanych do prestiżowej nagrody BREEAM Awards 2020 w kategorii „Commercial Projects – Design Stage Award”. W konkursie wyróżniane są projekty wyznaczające standardy w zakresie rozwiązań proekologicznych i zrównoważonego budownictwa. Do realizowanych przez naszą Grupę inwestycji na rynku budownictwa biurowego dołączą trzy kolejne znaczące projekty – nowoczesny kompleks Marina Office w nadmorskiej części Gdyni oraz dwa budynki klasy A w Warszawie – INTRACO Prime oraz budynek przy al. Prymasa Tysiąclecia.  

Nasza Grupa znacząco umacnia również pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku mieszkaniowym. W ubiegłym roku kontynuowaliśmy budowę unikatowego kompleksu apartamentów Yacht Park w Gdyni oraz osiedla mieszkaniowego VIS À VIS na warszawskiej Woli. Sprzedaż mieszkań w obydwu inwestycjach jest na bardzo zadowalającym poziomie – w ramach pierwszego etapu inwestycji VIS À VIS WOLA sprzedanych zostało 100 proc. mieszkań. W ramach drugiego etapu, sprzedanych lub zarezerwowanych zostało 97 proc. lokali. W inwestycji Yacht Park sprzedanych lub zarezerwowanych zostało 3/4 dostępnych apartamentów. Do realizowanych przez Grupę projektów mieszkaniowych dołączą kolejne. 

Jeśli chodzi o segment budownictwa logistycznego kontynuowaliśmy w 2019 roku współpracę ze spółką Hillwood Polska. Wspólnie zrealizowaliśmy czwarty etap inwestycji magazynowej Hillwood&PHN Pruszków, jak również budowę hali magazynowej w Świebodzinie, która powstała w formule BTS (built to suit) dla firmy Moto-Profil, jednego z największych dystrybutorów części i akcesoriów motoryzacyjnych.  

Obszarem naszej działalności, w którym chcemy umacniać naszą pozycję, jest rynek hotelowy. W marcu 2019 roku podpisaliśmy z Polskim Holdingiem Hotelowym i Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście umowę o współpracy przy realizacji budowy nowego obiektu hotelowego w Międzywodziu na wyspie Wolin. Ponadto, we współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym planujemy realizację nowoczesnego kompleksu hotelowego przy al. Wilanowskiej w Warszawie.  

Naszą intencją jest zbudowanie mocnej i konkurencyjnej Grupy kapitałowej. Istotnym krokiem w tym kierunku było włączenie w grudniu 2019 roku do naszej Grupy dwóch spółek – PBP Chemobudowa-Kraków S.A. i katowickiego Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki S.A. Chemobudowa-Kraków to spółka z 70-letnią tradycją, ogromnym potencjałem wzrostu, zajmująca się generalnym wykonawstwem. Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki jest właścicielem nieruchomości biurowej w Katowicach o powierzchni ponad 17 tys. mkw. Dzięki konsolidacji znacząco zwiększymy skalę naszego działania i poprawimy naszą pozycją konkurencyjną na krajowym rynku nieruchomości. Bez wątpienia pojawia się realna szansa stworzenia silnego, polskiego centrum wiedzy, pomysłów biznesowych i innowacji dla branży nieruchomości.

W najbliższych latach planujemy zintensyfikować program inwestycji w oparciu o atrakcyjne lokalizacje położone w Warszawie i jej okolicach, jak również w dużych centrach regionalnych. Istotnym elementem będą również przejęcia istniejących nieruchomości, jak na przykład zrealizowana w lipcu 2019 roku transakcja nabycia przez naszą Grupę budynków biurowych przy ul. Branickiego w warszawskiej dzielnicy Wilanów od firmy Polnord. Dzięki nabyciu dwóch budynków klasy A w ramach projektu „Wilanów Office Park” zwiększyliśmy powierzchnię biurową pod wynajem o ponad 17 tys. mkw. Biurowce charakteryzują się bardzo dobrą lokalizacją oraz wysokim standardem oferowanej powierzchni – uzyskały nowoczesne standardy ekologiczne. 

Poprawa efektywności operacyjnej oraz intensyfikacja programu inwestycyjnego spółki przełożyła się pozytywnie na nasze wyniki finansowe. W 2019 roku zwiększyliśmy przychody z najmu do 171,9 mln PLN z 160,0 mln PLN w 2018 roku. Zysk netto wzrósł 44 proc. w porównaniu do roku 2018. Na uwagę zasługuje również poprawa wyniku EBIDTA, który wzrósł  blisko dwukrotnie do 119,4 mln PLN  w porównaniu z rokiem wcześniej. 

Spółki Skarbu Państwa są naszymi naturalnymi partnerami do współpracy. W ramach prowadzonych przez nas działań będziemy stawiać na tworzenie partnerstw strategicznych szczególnie ze spółkami Skarbu Państwa i podmiotami sektora publicznego, chcąc być dla nich firmą pierwszego wyboru z segmentu nieruchomości.

W imieniu Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. chciałbym podziękować wszystkim pracownikom naszej Grupy za ich ogromne zaangażowanie w realizację ambitnych planów rozwojowych.  

Podziękowania za zaufanie i wsparcie przy realizacji naszej strategii kieruję również do Rady Nadzorczej i do naszych Akcjonariuszy. Przed nami rok pełen wyzwań i ciężkiej pracy. Wierzę, że dalszy rozwój organiczny, silnie wsparty selektywnymi przejęciami kolejnych aktywów i podmiotów z branży, a także kontynuacja poprawy efektywności operacyjnej, pozwolą nam zwiększyć wartość spółki dla Akcjonariuszy i dalej umacniać pozycję rynkową naszej Grupy. 

Z poważaniem, 
Marcin Mazurek

Prezes Zarządu

Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. 

Szczegółowe dane finansowe PHN są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.