Przychody Skarbiec Holding w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/20 wyniosły 46,5 mln zł wobec 44,13 mln zł odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej wzrósł w omawianym okresie do 15,73 mln zł z 7,82 mln zł w 2018 r. Od lipca do grudnia 2019 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 12,75 mln zł w porównaniu do 6,5 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu SKH (SKARBIEC) do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Klienci 
 
Zapraszamy Państwa do lektury skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020, tj. za okres  od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego 2019.

W podsumowaniu ostatnich 6 miesięcy minionego roku należy przede wszystkim podkreślić pozytywne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding. Zarządzana przez nas Grupa wypracowała zysk skonsolidowany w wysokości 12 752 tys. zł  w porównaniu do 6 491 tys. zł w roku poprzednim. Ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne osiągały fundusze zarządzane przez spółkę zależną Skarbiec TFI: 10 funduszy spośród 29 ujmowanych w zestawieniach Analiz Online uzyskało wyniki powyżej średniej rynkowej, a 4 znalazło się wśród 25% najlepszych funduszy w swoich grupach porównawczych. W odpowiedzi  na oczekiwania Klientów poszukujących alternatywnych form inwestowania nadwyżek finansowych Skarbiec TFI dynamicznie rozwijał też usługę asset management odnotowując w minionym roku dwukrotny wzrost aktywów w tym obszarze (do ponad 500 mln zł na koniec grudnia 2019 r.). Sukcesy Skarbiec TFI na polu wdrażania i promowania różnorodnych rozwiązań inwestycyjnych zostały uhonorowane nagrodą „Najbardziej Wiarygodny Dostawca Usług i Rozwiązań dla Biznesu” wręczoną podczas gali „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce” w lutym 2020 r. Spółka Skarbiec TFI otrzymała ponadto wyróżnienie przyznawane przez specjalistyczny serwis Analizy Online w kategorii najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2019 r.

Niezależni eksperci i profesjonalne media ekonomiczne doceniają także powtarzalność dobrych wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusze Skarbiec TFI. W zestawieniu Pulsu Biznesu, Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem 23% został najlepszym funduszem 2019 roku w swojej grupie. Ten sam fundusz po raz drugi z rzędu otrzymał nagrodę Alfa serwisu Analizy Online (wygrywając w grupie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek). Eksperci Analiz Online wyróżnili także fundusz Skarbiec Konserwatywny (w grupie funduszy polskich papierów skarbowych).

Nagrody i wyróżnienia są potwierdzeniem skuteczności filozofii inwestycyjnej przyjętej w naszym Towarzystwie: selekcji spółek  i stosowania w strategiach inwestycyjnych odpowiednio elastycznego podejścia. Ma to szczególne znaczenie dziś, gdy otaczająca nas rzeczywistość roku 2020 stawia przed nami wszystkimi niespotykane dotychczas wyzwania.

Rozwój światowej pandemii koronawirusa radykalnie zmienił świat finansów. Tak gigantycznego obszaru niepewności, a nawet lęku we wszelkich stosunkach gospodarczych, społecznych jeszcze nie było. Cały świat z niecierpliwością oczekuje informacji  o wynalezieniu leku, szczepionki na koronawirusa. Rozmiar i tempo spłycania szoku gospodarczego zależy też od działań rządów, skali finansowej pomocy wspierającej podnoszenie się poturbowanej gospodarki. Obserwujemy rynek i dopasowujemy się  do stojących przed nami wyzwań. Ważną zmianą na dziś jest nowa formuła organizacji pracy. Pracujemy normalnie, ale zdalnie. Chcielibyśmy też podkreślić, że załogę Skarbca tworzą bardzo odpowiedzialni ludzie - wszystkie procesy są realizowane.  Od połowy marca 95% z nas pracuje w ramach tzw. home office. Na terenie biura przebywa kilka osób, które zapewniają ciągłość działania Grupy.

Wierzymy, że sytuacja się poprawi. W tym miejscu składamy wielki ukłon w kierunku służby zdrowia. Lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym należą się dziś ogromne podziękowania za ich zaangażowanie i pracę.

W Grupie Skarbiec patrzymy w przyszłość w perspektywie długoterminowej. Cały czas pracujemy nad rozwojem naszego portfolio, chcemy szybko reagować na otaczające nas zmiany rynkowe. Budujemy konkurencyjną pozycję firmy.

Serdecznie dziękujemy Państwu, naszym Akcjonariuszom, Inwestorom, Klientom za dotychczasowe zaufanie. 
 
Z poważaniem 
Anna Milewska

Szczegółowe dane finansowe Skarbiec Holding są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.