Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży DTR (DIGITREE) za 2019 r. wyniosły w przybliżeniu 56 992 354 zł, wobec 48 334 027 zł w 2018 r. Stanowi to wzrost o 8 658 327 zł, tj. 17,91% wzrostu r/r. Zaznaczono jednak, że wpływ na taki rezultat miało przejęcie spółki Fast White Cat w grudniu 2018 r., a także spółki Sales Intelligence, która została przejęta w kwietniu 2018 r.

Szacunkowa EBITDA grupy w ubiegłym roku wyniosła w przybliżeniu 4 044 525 zł, wobec 4 126 212 zł w poprzednim roku. Natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła około -557 161 zł, podczas gdy w 2018 roku zysk netto wyniósł 516 996 zł.

"Różnica w wyniku netto, spowodowana jest w szczególności zwiększonymi kosztami amortyzacji oraz spadkiem liczby kampanii mailingowych w następstwie obowiązywania rozporządzenia RODO od maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie

Szacunkowe jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki Digitree Group za 2019 rok wyniosły w przybliżeniu 8 592 288 zł, wobec 10 400 700 zł w 2018 roku. Stanowi to spadek o 1 808 412 zł, tj. 17,39% r/r.

„Powyższe jest wynikiem niekorzystnego trendu spadkowego, obserwowanego dla całej branży związanej z e-mail marketingiem oraz podmiotów działających na danych osobowych, co jest następstwem wprowadzenia rozporządzenia RODO w połowie 2018 roku. Rozporządzenie w znacznej mierze ograniczyło wydatki firm w zakresie realizowanych kampanii mailingowych, co przełożyło się na mniejsze przychody ze sprzedaży spółki Digitree Group S.A.” – czytamy dalej

Szacunkowa jednostkowa EBITDA wyniosła w przybliżeniu 655 945 zł, wobec -906 317 zł w poprzednim roku, natomiast zysk netto Digitree Group S.A. wyniósł w 2019 r. około 2 144 361 zł, podczas gdy w 2018 roku zysk netto było to 1 067 371 zł.

„(…) decyzja podjęta w trakcie badania sprawozdania finansowego, dotycząca utworzenia odpisu aktualizującego dla pożyczek udzielonych dotychczas spółkom zależnym od Emitenta, tj. VideoTarget sp. z .o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o. w łącznej kwocie 1,45 mln zł” - podano