• Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec III 2020 r. wyniosła 2 151,6 mln zł wobec 2 713,3 mln zł na koniec lutego 2020 r. >>>
 • PZ Cormay zakończył testy na utratę wartości aktywów. Spółka odpisze łącznie 45,5 mln zł, które wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 r.. >>>
 • W najbliższy wtorek zadebiutuje tryb kooperacji do Green Hell studnia CRJ (CREEPYJAR). Tytuł będzie też dostępny w promocji -25%. >>>
 • MOV (MOVIEGAMES), opublikował dane dotyczące liczby graczy oczekujących na nadchodzące produkcje studia. Łącznie na gry dewelopera czeka około 325 tys. użytkowników platformy Steam. >>>
 • W 2019 r. ZEP (ZEPAK) odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie -445,18 mln zł w porównaniu do -460,2 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zarząd DOM (DOMDEV) postanowił zawiesić wcześniejszą rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. >>>
 • W I kwartale 2020 r. DOM (DOMDEV) przekazała 549 lokali (o 55 % mniej niż rok wcześniej). >>>
 • AGO (AGORA) planuje przejściowe obniżki wynagrodzeń zasadniczych i stałych miesięcznych wynagrodzeń o 20% na sześć miesięcy. >>>
 • PNW (PLANTWEAR) uruchomiła nową platformę e-commerce Giftbay.pl, za pośrednictwem której będzie oferować spersonalizowane prezenty oraz gadżety. >>>
 • Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APR (AUTOPARTN) spadły w marcu 2020 r. o -3,35% r/r do poziomu 119,359 mln zł. >>>
 • Zarząd GOV (GOVENA) podjął decyzję o zawieszeniu projektu dystrybucji samochodów elektrycznych importowanych z Chin. >>>
 • Zarząd VIN (VINDEXUS) podał, ż nie wystąpiło istotne zmniejszenie spłat wierzytelności znajdujących się w portfelu spółki lub jej jednostek zależnych. >>>
 • KRI (KREDYTIN) spłacił pozostałą część, tj. 16,9 mln zł, trzyletnich obligacji serii C1 uplasowanych w ofercie prywatnej. >>>
 • W 2019 r. K2I (K2INTERNT) odnotowała wynik netto na poziomie -1,83 mln zł w porównaniu do 2,33 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • MXC (MAXCOM) podjął decyzję o współpracy z chińskimi partnerami w zakresie produkcji maseczek ochronnych i innych środków ochrony osobistej. >>>
 • SKA (SNIEZKA) poinformowała o przedłużeniu ograniczenia części produkcji w Śnieżka-Ukraina. >>>