• Na rynku NewConnect zadebiutowały wczoraj akcje producenta gier SIM (SIMFABRIC). Był to pierwszy wirtualny debiut na GPW. >>>
 • Niecałe 4,9 mln z przychodów ze sprzedaży i 1,0 mln zł zysku netto wypracował VVD (VIVID) w pierwszym kwartale według wstępnych danych. >>>
 • W 2019 r. PCE (POLICE) odnotowała wynik netto na poziomie 43,54 mln zł w porównaniu do -33,62 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • ATT (GRUPAAZOTY) odnotowała w 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 11,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł r/r) i wynik EBITDA w wysokości 1,4 mld. >>>
 • CRJ (CREEPYJAR) podał, że po najnowszej aktualizacji gra Green Hell uplasowała się na 2 miejscu światowych bestsellerów platformy Steam. >>>
 • Szwedzkie spółki ATC (ARCTIC) złożyły wniosek o skorzystanie z pakietu pomocowego dla firm i negocjacją ze związkami zawodowymi możliwości zmniejszenia wymiaru czasu pracy niektórych pracowników. >>>
 • GPW wypracowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 336,1 mln zł, zysk netto równy 119,3 mln zł oraz zysk EBITDA na poziomie 193,2 mln zł. >>>
 • Ovid Works złożyło Dokument Informacyjny na GPW. Spółka liczy na debiut na NewConnect jeszcze w I półroczu br. >>>
 • Zarząd OPF (OPENFIN) podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. >>>
 • W 2019 r. PND (POLNORD) odnotował wynik netto na poziomie -138,06 mln zł w porównaniu do -86,25 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • BMC (BUMECH) podał, że wydobycie rudy boksytu w styczniu, lutym i marcu br. wyniosło łącznie 81 076 ton, co oznacza wzrost r/r o ponad 15 %. >>>
 • STF (STALPROFI) może nie wypłacić dywidendy po raz pierwszy od debiutu. Zarząd rekomenduje zatrzymanie ubiegłorocznego zysku w spółce. >>>
 • RPP ponownie obniżyła stopy procentowe NBP. Wartość stopy referencyjnej obniżono o 0,50 pkt proc.,  tj. do poziomu 0,50%. >>>
 • RAF (RAFAMET) wstrzymuje realizację studium wykonalności projektu inwestycyjnego w Kuźni Raciborskiej. >>>
 • Dotychczas epidemia nie wpłynęła negatywnie na przychody ze sprzedaży i wyniki KST (KONSSTALI). Dłuższy okres zahamowania aktywności gospodarczej może jednak wpłynąć na ich pogorszenie w kolejnych okresach. >>>
 • Zgodnie z przedstawionymi wstępnymi danymi za I kwartał 2020 r., PSW (PGSSOFT) odnotowała w tym okresie 39 289 tys. zł przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 12,5% r/r. >>>
 • Analitycy DM mBanku pozostają negatywnie nastawieni do rynku akcji. W ich opinii dyskontowane przez rynki odbicie, to scenariusz zbyt optymistyczny. Na bieżąco aktualizują też prognozy i wyceny spółek z warszawskiej giełdy. >>>