Zapis przebiegu konferencji wynikowej TOR (TORPOL) z 18 marca 2020 roku, w trakcie której przedstawiciele spółki zaprezentowali wyniki finansowe wypracowane w 20219 roku oraz przedstawili oczekiwania na kolejne miesiące.

W oddzielnym tekście, dostępnym dla abonentów BR Premium, prezentujemy zapis przebiegu sesji pytań i odpowiedzi z tego spotkania.

 

Grzegorz Grabowski: Zaczniemy szybciutko może od prezentacji, chyba że Państwo wolicie formę odpowiedzi i pytania, to takie niestandardowe pytania: czy prezentacja i później pytania, czy od pytań zaczynamy? Cisza oznacza pierwszą wersję, więc jedziemy z prezentacją. Państwo prezentację otrzymaliście.

            Jeśli chodzi o wyniki finansowe, były wyniki wstępne. [NS – 00:00:28] te wyniki wstępne jako publikacja 13-stego, która w pełni zaprezentowała komunikat spółki na ten temat. Więc po krótce, 1,6 miliarda złotych, czyli przekroczenie tego progu miliard 600 przez spółkę. Najwyższy przychód dotychczasowy w historii Torpolu. Jeśli chodzi o poziomy poszczególne zysku, to też są zadowalające te wyniki finansowe, zarówno jeśli chodzi o marżę brutto ze sprzedaży, jak i wynik netto. Na dole prawie 30 milionów bez paru złotych.

            Jeśli chodzi o backlog – 3 miliardy z lekkim kawałkiem na te dwa lata też z lekkim kawałkiem, czyli 20, 21 i kawałek 22. O już zmienionej strukturze, bo w dużej mierze to są oferty nowo pozyskane, czyli w 2019 roku, które są realizowane od drugiego półrocza 2019 roku w większości. W sumie realizujemy tych kontraktów dzisiaj dwadzieścia dwa. Więc kończymy tę perspektywę 2016-2017. W 20 roku kończymy ją praktycznie w większości kontraktów, więc ta struktura jest lepsza niż dotychczasowa. Zakładamy, że ta marża nie powinna być niższa niż 5 procent. Oczywiście ja mówię o takich założeniach, trochę abstrahując na razie od tego, co się dzieje w Polsce z epidemią, ze stanem zagrożenia, tak że wrócimy pewnie w pytaniach do tego elementu.

            Jeśli chodzi o sytuację finansową, to potwierdzona portfelem już nie zamówień, ale tym co się ma w kieszeni, czyli stan gotówki w firmie na koniec roku ponad 200 milionów. Bardzo duża poprawa w stosunku do roku poprzedniego. I to stabilizuje bardzo mocno sytuację firmy, jeśli chodzi o ten standing finansowy.

            Mamy, jeśli chodzi o poziom limitów, jeszcze do wykorzystania około 300 milionów, nieco ponad. Natomiast wiadomo, że te limity muszą dostać zgody wszystkich instytucji, żeby mogły być faktycznie uruchomione. Nominalny potencjał w tym zakresie jest. Limity będą się zwalniały wraz z upływem roku 20, bo kończąc kontrakty, będziemy zwalniali limity gwarancyjne.

            Tak że ten rok trzeba uznać za naprawdę dobry rok. A patrząc jeszcze na otoczenie rynkowe i to, jaka była struktura kontraktów, to na pewno taką solidną literkę B można przed tym „dobrym” postawić.

            Perspektywy rynkowe – program kolejowy Państwo wszyscy znacie, 75,7 miliarda. Trochę nam spuchł, zwiększył się od początku przyznania tych środków. Natomiast jeśli chodzi o środki do wykorzystania to jest w naszej ocenie i tego co [NS – 00:04:01] jeszcze jest do ogłoszenia w postępowaniach z tej perspektywy przynajmniej na ten czas. Jest program utrzymaniowy, którym się bardzo mocno interesujemy i czekamy na uchylenie możliwości uczestnictwa w tych postępowaniach na utrzymanie linii kolejowych. Jest program dworcowy, w którym realizujemy niewielką realizację i walczymy w postępowaniach tych, które się pokazują. No i oczywiście najnowszy z tych programów to jest Kolej Plus, w który też będziemy się aktywnie włączać.

            Jeśli chodzi o spółkę Olil&Gas, ona jest tam głębiej trochę mocniej opisana. Wzrost skali działalności w stosunku do roku poprzedniego. O tym bardziej szczegółowo opowiem za chwilę, a naprawdę bardzo duży postęp jeśli chodzi o rozwijalność tej spółki i mam nadzieję, że też wejście na rynek [NS – 00:05:08] też powinien przynieść efekty. Może jako działalność uzupełniająca, ale jednak będzie to też istotnym elementem zainteresowania.

            Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, [NS – 00:05:28], pokazujemy te wyniki. Na pewno rok 2019 był bardzo owocny, jeśli chodzi o pozyskiwanie projektów. Bez mała 4, no 3,63 miliarda uzyskanych postępowań to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Bardzo dobrych postępowań. Bardzo dobrych pod każdym względem, jeśli chodzi o specyfikę realizacyjną, ale też i o marżowość. Tak jak zwykle, te projekty są zabezpieczone, jeśli chodzi o podstawowe materiały. W 90 procentach zabezpieczone. W większości tak naprawdę te materiały są dostarczone i nie ma tutaj ryzyka, jeśli chodzi o dostawę, jak również o cenę tych materiałów [NS – 00:06:21].

            Pomogły na pewno zaliczki na tych nowych kontraktach, na pewno reżim kosztowy, na pewno posiadanie takiego zasobu sprzedażowego jaki posiadamy, a przede wszystkim [NS – 00:06:40], która pozwoliła na realizację tak wielkiej ilości kontraktów, bo tak jak powiedziałem, dwadzieścia dwa kontrakty już realizowane w 2019 roku, w drugiej połowie. To jest jednak olbrzymi potencjał zaangażowany. I też pokazywanie, że ten capacity jednak rozwija się, czyli możliwości realizacyjne wzrastają.

            Capex zresztą jak Państwo widzicie też w roku 2019 jeden z wyższych: 46,6 miliona. To jest zasługą przede wszystkim dużej maszyny specjalistycznej. Mówimy tutaj o oczyszczarce, której został zrealizowany zakup w 2019 roku. Ta maszyna już pracuje w wielu realizacjach wraz z wagonami specjalistycznymi. I tutaj na pewno bardzo duża efektywność, jeśli chodzi o pozyskiwanie, rozliczanie robót dodatkowych, roszczeń związanych z zakresem prac wykraczającym poza za kontrakt dały takie, a nie inne efekty.

            Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, to co było komunikowane, czyli wykreślenie spółki norweskiej 15 listopada. Mamy tam oddział, który realizuje serwis gwarancyjny, więc to jest już niewielka ilość ludzi, bo to są trzy osoby, które tam spełniają rolę i trochę wykonawców, ale też i organizatorów tych prac, jeżeli jest taka konieczność. Jeśli chodzi o spółkę chorwacką, to jest na ukończeniu temat formalnej likwidacji. [NS – 00:08:32] została wykreślona w styczniu tego roku. Tak że mamy uporządkowane tematy organizacyjne. To co powiedziałem, został istotny dla nas z punktu widzenia i rodzaju działalności, i wyników, co prawda nominalnie nie za wysokich, ale strukturalnie bardzo dobrych Torpol Oil&Gas.

            Jeśli chodzi o sytuację finansową, to myślę, że w poszczególne pozycje nie musimy wchodzić jakoś mocniej na tym etapie. Tak jak powiedziałem, ten poziom przychodów – przekroczone miliard 600, w niewielkim stopniu, ale przekroczone. Poszczególne poziomy proporcjonalnie do działalności. Jeśli chodzi o Ebitdę, to jest ponad 65 milionów złotych. I ten wynik na dole 30 milionów bez mała. To są naprawdę dobre wyniki za 2019 rok.

            Jeśli chodzi o poziom gotówki, o tym mówiłem już. Należy zwrócić uwagę, że środki pieniężne z działalności operacyjnej szczególnie cieszą, bo to daje 178 milionów i to jest bardzo istotna pozycja. Ale w sumie mamy jeszcze więcej, bo stan środków na koniec okresu to jest ponad 200 milionów złotych.

            Strukturę kontraktów pokazujemy na tym wykresie i on potwierdza to co mówiłem, że około 15 procent z backlogu to są kontrakty z poprzednich lat, czyli 2016 plus 2017. To jest nieco ponad 15 procent w tym portfelu, z czego większość będzie kończyła się w 20 roku, tak jak już mówiłem.

            O umowach w większości komunikowaliśmy. Są tutaj te bardzo istotne z punktu widzenia core businessu, czyli dotyczące zawierania umów [NS – 00:10:47] dużych kontraktów, ale są też mniejsze aneksy, które mają mniejszą wagę i istotę, bo one poprawiają ogląd tych już realizowanych kontraktów. Są ruchy finansowe, które dla nas też bardzo dużo znaczą, a myślę, że omawianie ich w szczegółach nie ma za dużego sensu. Jeśli będzie jakieś pytanie, to w trakcie spotkania na nie odpowiemy.

            Mamy wykonanie KRK do 20-stego. Tak jak mówiłem, już zakres tych zakończonych realizacji jest coraz większy. Te około 16 milionów, które nam zostały do dokończenia to myślę, w najbliższym czasie te postępowania się pokażą, żeby już w perspektywie 23 roku można było z nimi się uporać.

            O programie utrzymaniowym mówiłem, dworcowym, program Kolej Plus. To są te programy, które funkcjonują w tym obszarze core businessu. O inwestycjach wspominałem za zeszły rok. Tutaj mamy inwestycje planowane na 20 rok. To jest poziom marża plus marża brutto – brutto około 8 milionów. To się też wiąże z tym, że mamy zamówiony pojazd specjalistyczny, jest to podbijarka. Podbijarka, która będzie odebrana w przyszłym roku w pierwszym kwartale jako urządzenie, które też pozwoli nam sprawniej jeszcze realizować kontrakty, ale też wchodzi nam koszt związany z utrzymaniem. I to jest też bardzo istotny element tej polityki inwestycyjnej, żeby się wyposażać w takie maszyny, które po okresie tego boomu inwestycyjnego będą mgły gwarantować realizacje prac związanych właśnie z typowym utrzymaniem.

            Kilka słów o Oilu. Pojawił się bardzo duży progres, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży. I jeśli chodzi o wyniki też nie mniejszy, bo na wyniku netto spółka uzyskała milion złotych. To jest na tę spółkę naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Brutto na sprzedaży też bardzo przyzwoicie, bo jest dwucyfrowy wynik, czyli koło 12 procent mamy brutto na sprzedaży. Spółka, która na pewno daje zdecydowanie wartość dodaną, chociaż nominalnie ona nie decyduje, ale jeśli chodzi o strukturę, wielkość sprzedaży i poziomy osiąganych zysków jest bardzo, bardzo dobra. I tutaj widzimy też, że portfel zamówień też potężny jak na zakres możliwości realizacyjnych spółki. 73,5 miliona złotych to jest bardzo przyzwoita wartość, jeśli chodzi o backlog.

            Co na dzisiaj? Cały czas abstrahuję od tej sytuacji, która się ostatnio kreuje w naszej rzeczywistości, nie tylko gospodarczej, ale i społecznej. Bieżąco przed nami realizacja i to taka intensywna, jeśli chodzi o te projekty. Zakończenie istniejących, to jest rok kończenia projektów, no i realizacja płynna tego, co się pozyskało w 2019 roku. Na pewno chcemy utrzymać ten poziom udziału w tych projektach modernizacyjnych, rewitalizacyjnych. Chcemy też aktywnie uczestniczyć w tych projektach utrzymaniowych, jeżeli się tylko ukażą. No i ten rynek tramwajowy, na którym zawsze byliśmy. Było już kilka postępowań, w których żeśmy zajęli drugie miejsce w ostatnim czasie, nie udało się ich wygrać, ale cały czas jesteśmy zainteresowani wejściem na ten rynek. Składamy, przygotowujemy postępowania. W trzech postępowaniach uczestniczymy tramwajowych, więc mam nadzieję, że może coś z tych postępowań tramwajowych wygramy. To są podobne kompetencje, podobne zasoby, jeśli chodzi o budowę sieci tramwajowej. Doświadczenie Torpol w tym zakresie ma, więc będziemy próbować też na tym rynku zaistnieć na jakimś przyzwoitym poziomie. Oczywiście utrzymanie tej aktywności w zakresie pozyskiwania. Będziemy na pewno startowali we wszystkich tych dużych postępowaniach, które organizuje nasz główny zamawiający i na pewno będziemy patrzeć w kierunku też instytucji finansowych w ten sposób, aby to postrzeganie branż budowlanych było bardziej pozytywne niż dotychczas.

            Nie odkładamy broni dotyczącej walki o waloryzację realizowanych kontraktów zdanych. Naszym zdaniem są przesłanki kontraktowe i będziemy to na pewno procedować, jeżeli to nie będzie w formie ugody czy konsensusu z zamawiającym w normalnym dialogu gospodarczym, to będziemy występowali na drogę prawną.

            Niewątpliwie będziemy rozwijali zakres funkcjonowania i wyposażali w kompetencje i dodatkowe środki Oil&Gas, który bardzo istotną staje się i poszukiwaną spółką, jeśli chodzi o pewien obszar budowy tej infrastruktury gazowej, paliwowej, ale też i bardzo aktywny jest w obszarze przemysłu chemicznego.

            Niewątpliwie też elementem organicznego rozwoju jest pion budownictwa, który jest oparty na osobach, które realizowały duży obiekt budowlany, którym jest Łódź Fabryczna i dzisiaj przygotowują oferty i realizują prace związane z obiektami dworcowymi, które ogłasza PKP SA. Ale dla naszej działalności mostowej też wyjście trochę poza tylko rynek kolejowy. Tam też zleceń mamy, bardzo dużo kadry technicznej, która zdobyła doświadczenie też na bazie tych [NS – 00:17:52] gromadzonych kontaktów. Tak że mamy tutaj na pewno co robić, jeśli chodzi o branżę mostową i [NS – 00:17:59] i zamawiających, i projektów też poza grupą PKP.

            Tak że to tak w telegraficznym skrócie ta prezentacja. Nie omawiam tutaj tematów finansowych. Jeżeli Państwo byście chcieli możemy w nie wejść. Nie omawiałem tego, co jest chyba dość istotne dzisiaj z punktu widzenia oglądu w ogóle wszystkich obszarów funkcjonowania życia społecznego tu naszego w Polsce, czyli rozszerzającego się koronawirusa. Więc jeżeli tutaj jakieś pytania są, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji.

 

W oddzielnym tekście, dostępnym dla abonentów BR Premium, prezentujemy zapis przebiegu sesji pytań i odpowiedzi z tego spotkania.