• UNI (UNIBEP) podpisała dwie umowy na realizację projektów budowlanych w Poznaniu oraz Policach. >>>
  • Negatywny wpływ obniżki stóp procentowych na wynik z tytułu odsetek grupy SPL (SANPL) w 2020 r. wyniesie od 380 do 450 mln zł. >>>
  • BBD (BBIDEV) ocenia, że pandemia może wpłynąć na spadek lub opóźnienia przychodów z tytułu czynszów i spowolnić proces przekazywania lokali. >>>
  • PNW (PLANTWEAR) wprowadzi do oferty nową bawełniane maseczki z miejscem na filtr. >>>
  • GBK (GETBACK) zwrócił się do obligatariuszy o aktualizację danych. Spóła przygotowuje się do przyspieszonej wypłaty 3, 4 i części 5 raty dla wierzycieli zaliczonych do grupy pierwszej układu. >>>
  • Przyjrzeliśmy się zaktualizowanym rekomendacjom analityków, uwzględniającym efekt trwającej epidemii. I tym razem nie zabrakło jednak potencjalnie atrakcyjnych typów inwestycyjnych. >>>
  • Zapis przebiegu konferencji wynikowej TOR (TORPOL) z 18 marca 2020 roku, w trakcie której przedstawiciele spółki zaprezentowali wyniki finansowe za 20219 r. oraz przedstawili oczekiwania na kolejne miesiące. >>>
  • KRU (KRUK) zainwestował w I kwartale 2020 roku ponad 57 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 505 mln zł. Spółka spodziewa się jednak negatywnego wpływu Covid–19 na wyniki. >>>
  • UNI (UNIBEP) zawarł umowę ze Mlekovitą dotyczącą  budowy budynku mroźni oraz dwóch budynków magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą. >>>
  • Skonsolidowane przychody BAL (BALTONA) wyniosły w marcu 2020 r. 20 754 tys. zł. W porównaniu do sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie 2019 r. były niższe o 47%. >>>
  • Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, spółka zależna MDG (MEDICALG) złożyła w marcu 7535 wniosków o płatność od ubezpieczycieli. >>>