Wschodząca gwiazda

Nie wszystkie sektory dotkliwie odczuwają pandemię koronawirusa, a jednym z tych, który wręcz na niej korzysta są producenci gier. Analitycy Haitong Bank oceniają, że TEN (TSGAMES) wykorzystuje potencjalnie wyższy globalny popyt na gry w związku z trwającą kwarantanną i zalecają zakup akcji spółki.

W przeciwieństwie do wielu opublikowanych w ostatnim czasie rekomendacji „kupuj”, tej nie towarzyszy jednak drastyczne ścięcie ceny docelowej i szacunków przyszłych wyników, ale jej podniesienie. I to całkiem znaczne, bo z 233,4 zł do 361,2 zł. Analitycy podnieśli też prognozy na lata 2020 i 2021.

Zgodnie z nowymi szacunkami, twórcy Fishing Clash mogą wypracować w bieżącym roku ok. 138 mln zł zysku netto i ok. 147,5 mln zł rok później. Co ciekawe autorzy raportu oceniają, że taka poprawa wyników przy obecnej wycenie  i tak oznacza ponad 30% dyskonto wobec globalnych konkurentów.

Natomiast według wstępnych danych, Ten Square Games odnotowało w I kwartale 2020 r. 94,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli nieco więcej niż zakładane przez Haitong Bank w rekomendacji 93,1 mln zł. Można więc uznać, że optymistyczne założenia specjalistów pozostają więc w mocy.

Potencjalni liderzy wzrostu

Z kolei zespół DM Trigon zwraca uwagę, że ograniczenia związane z pandemią mogą trwale zmienić nawyki konsumentów i przesunięcie sprzedaży detalicznej do segmentu online, co w dłuższym terminie korzystnie pozycjonuje akcje R22. W ich opinii za inwestycją w spółkę przemawiają też, konsekwentna poprawa wyników, w tym dobre rezultaty za II kwartał 2019/2020 i atrakcyjna wartość akcji, które wycenili na 31,2 zł.

Jednak pandemia może jednak wpłynąć na działalność spółki również w negatywny sposób, a nawet kilka sposobów, wśród których analitycy wymieniają:

„(…) może mieć negatywny wpływ na biznes spółki w zakresie: (1) dynamiki zawieranych nowych umów w segmencie web hostingu/rejestracji nowych domen, (2) podwyższenie churnu w hostingu; (3) spowolnienie dynamik wzrostu rynku (szczególnie po stronie przedsiębiorstw SME) zarówno w hostingu jak i w omnichannel; (4) bankructwa kontrahentów; (5) odroczenie terminów płatności przez klientów (pogorszenie kapitału obrotowego)” – czytamy w rekomendacji

Innym sektorem, z którym epidemia może obejść się łaskawie jest telekomunikacja. Spośród spółek z branży, specjaliści szczególnie pozytywnie oceniają perspektywy PLY (PLAY). Maklerzy, ponieważ fioletowy operator otrzymał zalecenie „kupuj” od przynajmniej trzech maklerów, w tym m.in. DM mBanku, Haitong Bank oraz Wood & Company.

Najwyżej, bo na 36,9 zł akcje spółki wycenił zespół ostatniej z wymienionych instytucji. Analitycy zwracają uwagę na dobre wyniki za ubiegły rok i pozytywnie oceniają rozwój rynku mobilnego w Polsce. Dodatkowo, jak wyliczyli analitycy DM mBanku, Play ma w najniższym stopniu odczuć straty związane m.in. z niższymi przychodami z roamingu i wyłączeniem sieci sprzedaży w galeriach handlowych.

„Ostatnie wydarzenia związane z koronawirusem prawdopodobnie negatywnie wpłyną na wyceny części inwestycji z portfela MCI, a tym samym pod kątem wyników 2020 rok może okazać się stracony” – czytamy we wstępie rekomendacji Noble Securities. Dlaczego więc zalecają zakup akcji spółki i wyceniają je ponad 140% powyżej aktualnego kursu?

Analitycy wyjaśniają, że spółka dysponuje rezerwą płynności, a dyskonto do NAV/akcję uległo zmniejszeniu tylko nieznacznie. Dodatkowo MCI Capital kontynuuje proces wychodzenia z inwestycji, co pozwoliło poprawić płynność w ramach grupy i ograniczyć zadłużenie zewnętrzne. Mimo tego, dyskonto do wartości księgowej pozostaje znaczne.

Znak zapytania

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, za znak zapytania można uznać perspektywy zdecydowanej większości spółek. Nie bez powodu, w komunikatach dotyczących wpływu koronawirusa na działalność spółek, najczęściej powtarzająca się frazą jest „obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie wpływu pandemii na działalność oraz sytuację finansową spółki i nie można wykluczyć negatywnego wpływu COVID-19 na działalność”.

Trudno też porównywać rekomendacje opublikowane w odstępie nawet kilku dniu. Zaktualizowanych prognozy dla banków przygotowanych na początku kwietnia nie można nazwać już zaktualizowanymi po obniżce stóp procentowych przez RPP. Znaków zapytania pozostaje więc zbyt wiele.

 

Jeśli chcesz na bieżąco monitorować wpływ COIVD-19 na spółki z warszawskiej giełdy, sprawdź poświęcone temu wiadomości.

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
TEN (TSGAMES) 31.03.2020 08:00 Haitong Bank

http://www.infostrefa.com/

R22 24.03.2020 08:30 DM Trigon http://www.trigon.pl/
PLY (PLAY) 17.03.2020

-

Wood&Company http://www.researchpool.com/
PLY (PLAY) 25.03.2020 08:32 DM mBank https://www.mdm.pl/

MCI

12.03.2020 16:08 Noble Securities https://noblesecurities.pl/