Zarząd APT (APATOR) postanowił zmienić wcześniejszą rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. Jak podano, decyzja ma związek ze zwiększoną ostrożnością w podejściu do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej.

Zgodnie z aktualną rekomendacją do akcjonariuszy ma trafić łącznie 1,1 zł na akcję. 0,45 zł z tej kwoty zostało już wypłacone w grudniu 2019 r. jako zaliczka. Pozostałe 0,65 zł na akcję ma zostać wypłacone w dniu 31 sierpnia 2020 r.

"Jednocześnie Zarząd podkreśla, że chce kontynuować politykę redystrybucji, a sytuacja Spółki i Grupy Apator umożliwia dzielenie się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami" - dodano

W lutym zarząd spółki rekomendował aby do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda w łącznej wysokości 1,3 zł na akcję.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły