Bieżąca wartość lejka handlowego Grupy DAT (DATAWALK) sięga łącznie 14 mln dolarów. Od początku roku DataWalk zawarł już kilka znaczących kontraktów, które w minimalnym stopniu znalazły odzwierciedlenie w przychodach Q1 – mimo to wzrosły one w stosunku do Q1 ubiegłego roku aż sześciokrotnie.

Spółka podała po raz pierwszy wskaźniki wyprzedzające dla szybko rosnących przychodów, czyli wartości zagregowanych projektów handlowych prowadzonych w regionie EMEA i Ameryce Północnej.

Skalę osiągnięć Spółki w 2019 i na początku tego roku oddaje najlepiej to, w jakim stopniu pipeline wzrósł w tym okresie. Według zaprezentowanych przez Spółkę danych, w ciągu ostatnich 18 miesięcy wartość lejka sprzedażowego wzrosła około siedmiokrotnie. Spółka poinformowała również w komentarzach finansowych, że większość przychodów z kontraktów podpisywanych w ostatnich miesiącach należy spodziewać się w kolejnych kwartałach, co wynika ze specyfiki realizowanych projektów oraz sposobu księgowania przychodów.

Rozpoczynając od przełomu roku, DataWalk sfinalizował międzynarodowe projekty z północnoamerykańską instytucją wywiadowczą, południowoafrykańską prywatną policją, a na rodzimym rynku rozpoczął współpracę z PKN Orlen oraz zawarł umowę na realizację projektu związanego z pandemią COVID-19, odnotowując na poziomie Grupy wzrost przychodów w pierwszym kwartale o 600%.

„Na obecnym etapie naszego rozwoju, czyli początku komercjalizacji naszego jedynego produktu, kluczowe dla nas są: zdobywane światowe referencje oraz dynamika przychodów” – wskazał Sergiusz Borysławski, członek zarządu, dodając: „Do tej pory mogliśmy mówić głównie o tym pierwszym, dzisiaj zaczynamy również pokazywać twarde dane finansowe, konsekwentnie realizując naszą strategię”.

Jakkolwiek koszty Grupy DataWalk kontynuują dynamikę wzrostową, to zgodnie ze strategią wzrost kosztów jest znacznie wolniejszy niż wzrost przychodów, pomimo zwiększenia intensywności działań na rynkach międzynarodowych. W związku z tym Grupa utrzymuje podobny poziom straty jak w pierwszym kwartale 2019 roku.

„Nasz model biznesowy pozwala uzyskiwać ponad 80% marży na sprzedaży licencji – w końcu każdy klient korzysta z dokładnie tego samego produktu. Nie jest naszym celem szybkie uzyskanie rentowności teraz, kiedy perspektywy handlowe wyglądają obiecująco, a z rynku czujemy ogromne ssanie. Nadchodzi czas maksymalizowania dynamiki rozwoju i skalowania biznesu” – skomentował Sergiusz Borysławski.